Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Karlshamns museum

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 18:06:52
Adress
Vinkelgatan 8
374 38
Karlshamn
Telefon
+46 (0)454-148 68
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 7m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 9cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 220cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 3,5cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 9,7%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 8m

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,00NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1,15m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 11,1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10,3%
 • Lutningens sträckning är 10m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 5,6% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 5cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,06NCS mot omgivningen

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 147,3cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 100cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90,6cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,08NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,08NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 92,2cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 101,3cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,9cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag, tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 64,4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,41NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,00NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 79,4cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 167,5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,61NCS

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 101,3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 176,9cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,57NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 6mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 192cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 299cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 178,3cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,24NCS
 • Trappans steg är 14,7cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,23NCS
 • Trappans steg är 33,6cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 107,5cm
 • Ledstången sträcker sig 23cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 9cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,33NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 108,7cm
 • Ledstången sträcker sig 26cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 4cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,35NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,2cm

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 103,3cm
 • Längden på disken är 132,6cm
 • Benutrymmets djup är 17,2cm
 • Välbelyst reception finns

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Bokningsmöjlighet

 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 159,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 171,3cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 192cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57cm
 • Dörrlåset är hasp

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 69,3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,53NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,68NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,68NCS mot omgivande vägg

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 96,5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 102,8cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Markeringens andra färg är grå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,53NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 56,5cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser, hasp

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3,3cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 27,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 18st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 107,5cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,62NCS
 • Trappans steg är 15,9cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,62NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92,2cm
 • Ledstången sträcker sig 19,5cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,43NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 19st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 113cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,28NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,28NCS
 • Trappans steg är 25,5cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87,5cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 27cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,29NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89,3cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,40NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning - Till Alice Tegnér mm

 • Dörröppningens fria bredd är 120,9cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,53NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4,1cm

Passageöppning - Mellan Textilrummet och 1700-talsrummet

 • Dörröppningens fria bredd är 104cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg

Passageöppning - Mellan 1700-talsrummet och Per Hasselbergs rum

 • Dörröppningens fria bredd är 90,7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4,6cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 121,9cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 167cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 89,4cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 18,6cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,00NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,00NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt nedtill

Trappa - Till Alice Tegnér mm

 • Det är 14st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 95,4cm bred
 • Trappans steg är 16,6cm höga
 • Trappans steg är 23,5cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96,5cm
 • Ledstången slutar 23cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången slutar 557,5cm innan översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,11NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 194cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,41NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Utskjutande föremål finns i trappan

 • Det är 75,6cm fri höjd under det utskjutande föremålet

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 255,5cm
 • En gångyta är 89,5cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,64NCS mot bakgrunden

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,60NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 29mm
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 137,2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 154,2cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,59NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 29mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning - Trappan

 • Dörröppningens fria bredd är 78,8cm

Kontrast

 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot omgivande vägg

Passageöppning - Mellan Dockrummet och Polis/Krogrummet

 • Dörröppningens fria bredd är 118,8cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,3cm

Passageöppning - Mellan Dockrummet och Klädrummet

 • Dörröppningens fria bredd är 67,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg

Passageöppning - Mellan Klädrummet och Porträttrummet

 • Dörröppningens fria bredd är 114,2cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 6,4cm

Passageöppning - Mellan Porträttrummet och Castellrummet

 • Dörröppningens fria bredd är 130,2cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4,3cm

Passageöppning - Mellan Castellrummet och Kartrummet

 • Dörröppningens fria bredd är 132,8cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3,8cm

Passageöppning - Mellan Kartrummet och Fornfyndsrummet

 • Dörröppningens fria bredd är 90,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,8cm

Passageöppning - Mellan Fornfyndsrummet och Klädrummet

 • Dörröppningens fria bredd är 105,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm

Passageöppning - Mellan Fornfyndsrummet och Krogrummet

 • Dörröppningens fria bredd är 89,1cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 8,8cm

Passageöppning - Mellan Krogrummet och Tenn- & Silverrummet

 • Dörröppningens fria bredd är 99,7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4,5cm

Passageöppning - Mellan Tenn- & Silverrummet och Alice Tegnérrummet

 • Dörröppningens fria bredd är 90,7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Passageöppning - Mellan Tenn- & Silverrummet och Textilrummet

 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,03NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3,6cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 110cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 259cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 40cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 180,3cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 223,2cm
 • Högsta placering av teknisk funktion är 94cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns
 • En gångyta är 40cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns inte
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 199cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 63,6cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 7,6cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 14cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning - Mellan Per Hasselbergs rum och 20-talslägenheten

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,7cm

Passageöppning - Köket

 • Dörröppningens fria bredd är 78,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,12NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4,3cm

Passageöppning - Hängkläden

 • Dörröppningens fria bredd är 78,8cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,12NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 112,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 261cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 98cm bred
 • Trappans steg är 16,5cm höga
 • Trappans steg är 27,4cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88,6cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,12NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95,5cm
 • Ledstången sträcker sig 12,8cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 8,2cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,14NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 164cm
 • En gångyta är 89cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 89,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,54NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,4cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 143cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 280cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 193cm

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 185cm
 • En gångyta är 99,5cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 72,7cm bred
 • Trappans steg är 23,3cm höga
 • Trappans steg är 23,4cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstången slutar 142cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 13cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,48NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 93,5cm bred
 • Trappans steg är 21,5cm höga
 • Trappans steg är 24,5cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92,5cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 14,7cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,52NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning - Karlshamns Mejeri

 • Dörröppningens fria bredd är 78,3cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,24NCS mot omgivande vägg

Passageöppning - Halda och Svängsta Mattväveri

 • Dörröppningens fria bredd är 103,3cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,6cm

Passageöppning - Strömma och Granefors

 • Dörröppningens fria bredd är 90,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4,5cm

Passageöppning - Vislandabanan

 • Dörröppningens fria bredd är 77,7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 12,1cm

Passageöppning - Stenhuggeri och Spritfabrik

 • Dörröppningens fria bredd är 93,3cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 9,3cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 84cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 80cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa - Mellan 20-talslägenheten och Industrihistoria

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 74,5cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 23,7cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 103cm
 • Ledstången slutar 22cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 6,5cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,23NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 176,3cm
 • Högsta placering av teknisk funktion är 154,5cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • En gångyta är 80cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa - Karlshamns Mejeri

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 79,5cm bred
 • Trappans steg är 20,3cm höga
 • Trappans steg är 23,8cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 101,4cm
 • Ledstången sträcker sig 6cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 16,5cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,16NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100,8cm
 • Ledstången sträcker sig 5,5cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,16NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa - Spritfabrik

 • Det är 14st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 85,7cm bred
 • Trappans steg är 18,4cm höga
 • Trappans steg är 25,6cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 99,5cm
 • Ledstången sträcker sig 21cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,06NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 99,5cm
 • Ledstången sträcker sig 22cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,02NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Enskilt steg - Stenhuggeri

 • Stegets höjd är 9,8cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,40NCS mot omgivningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning - Från Spritfabrik

 • Dörröppningens fria bredd är 85,8cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,17NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5,3cm

Slagdörr - Från Spritbolagssalen

 • Dörröppningens fria bredd är 79cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 4,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 116cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 162,4cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 142cm

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • En gångyta är 114cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns inte
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa - Från Spritfabrik

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 83cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 16,8cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 23,1cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 102,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 195,9cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,44NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr - Till/från Spritbolagssalen

 • Dörröppningens fria bredd är 121cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,6cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 90cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 127cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 187cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 144cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 14,2cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 25,4cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Underkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 167cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,63NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 14mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 107,4cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3,7cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 14cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 14,3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84,4cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 229cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,2% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3,3cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 15cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stenmur finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 217cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0,77NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 3,0m
 • Bredden lutar 4,8%
 • Ytans längd är 1,79m
 • Längden på ytan lutar 8,0%
 • Den fria ytans bredd är 2,17m
 • Bredden lutar 2,5%
 • Ytans längd är 3,0m
 • Längden på ytan lutar 0,7%
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 0cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 96,5cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 6,2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Uteplats

 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • Rökning på uteplats inte tillåtet
 • Askkopp finns inte

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1,59m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 20,3% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7,9%
 • Lutningens sträckning är 27m
 • Ytan efter lutningens slut är 1,59m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,1% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Enskilt steg - Grinden

 • Stegets höjd är 14,5cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,08NCS mot omgivningen
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 197,5cm bred
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 112cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,43NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 108cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,41NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 137cm bred
 • Trappans steg är 19,5cm höga
 • Trappans steg är 27,4cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 102,5cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 62,8cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,32NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Enskilt steg - Framför nedre trappan

 • Stegets höjd är 15cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,06NCS mot omgivningen

Rampen

 • Rampen lutar 19,5%
 • Lutningen på rampen är 5,5m lång
 • Rampen är 329cm bred
 • Rampen lutar 2,9% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 105,7cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,11NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Enskilt steg

Slagdörren

Dörrkontrasten

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entré

Skylt på vägg

Entréhall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Passageöppning

Tröskel

Informationsdisk

Glasruta

Bokningsmöjlighet

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Passage till utställningsrum

Skriv ut

Slagdörr

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Övrig toalett

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Utställningsrum (Första våningen)

Skriv ut

Passageöppning - Till Alice Tegnér mm

Passageöppning - Mellan Textilrummet och 1700-talsrummet

Passageöppning - Mellan 1700-talsrummet och Per Hasselbergs rum

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Trappa - Till Alice Tegnér mm

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Utskjutande föremål finns i trappan

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Utställning

Utformning av skylt från tak

Utformning av väggskylt

Utställningsrum (Andra våningen)

Skriv ut

Kontrast

Passageöppning - Mellan Dockrummet och Polis/Krogrummet

Tröskel

Passageöppning - Mellan Dockrummet och Klädrummet

Passageöppning - Mellan Klädrummet och Porträttrummet

Tröskel

Passageöppning - Mellan Porträttrummet och Castellrummet

Tröskel

Passageöppning - Mellan Castellrummet och Kartrummet

Tröskel

Passageöppning - Mellan Kartrummet och Fornfyndsrummet

Tröskel

Passageöppning - Mellan Fornfyndsrummet och Klädrummet

Tröskel

Passageöppning - Mellan Fornfyndsrummet och Krogrummet

Tröskel

Passageöppning - Mellan Krogrummet och Tenn- & Silverrummet

Tröskel

Passageöppning - Mellan Tenn- & Silverrummet och Alice Tegnérrummet

Tröskel

Passageöppning - Mellan Tenn- & Silverrummet och Textilrummet

Tröskel

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Utställning

Utställning

Övrig toalett

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Utställningsrum (20-talslägenheten)

Skriv ut

Passageöppning - Mellan Per Hasselbergs rum och 20-talslägenheten

Tröskel

Passageöppning - Köket

Tröskel

Passageöppning - Hängkläden

Tröskel

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Utställning

Utställningsrum (Stenhuset)

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Utställning

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Trappa

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Utställningsrum (Industrihistoria)

Skriv ut

Passageöppning - Karlshamns Mejeri

Passageöppning - Halda och Svängsta Mattväveri

Tröskel

Passageöppning - Strömma och Granefors

Tröskel

Passageöppning - Vislandabanan

Tröskel

Passageöppning - Stenhuggeri och Spritfabrik

Tröskel

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Trappa - Mellan 20-talslägenheten och Industrihistoria

Ledstång höger sida sett nerifrån

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Utställning

Utställning

Trappa - Karlshamns Mejeri

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Trappa - Spritfabrik

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Enskilt steg - Stenhuggeri

Utställningsrum (Spritbolagssalen)

Skriv ut

Passageöppning - Från Spritfabrik

Tröskel

Slagdörr - Från Spritbolagssalen

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Trappa - Från Spritfabrik

Utformning av väggskylt

Utställningsrum (Expressenhallen)

Skriv ut

Slagdörr - Till/från Spritbolagssalen

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Trappa

Belysning av föremål

Övrig toalett

Utformning av dörrskylt

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Slagdörren

Dörrkontrasten

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Uteplats (Museigården)

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Grind

Dörrkontrast

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Uteplats

Uteplats

Gångväg

Gångvägen

Fast föremål

Löst föremål

Enskilt steg - Grinden

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Enskilt steg - Framför nedre trappan

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån