Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Karussevägens lekplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-02-06 09:19:23
Adress
Karussevägen
374 40
Karlshamn
Telefon
+46 (0)454-814 23
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns inte
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: staket, häck
 • Skydd finns finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 2.40m
 • Gångvägens underlag är fast , ojämnt
 • Gångytan lutar 7.9% i sidled
 • Belysning finns inte

Backe

 • Gångvägens bredd är 7.30m
 • Gångvägens underlag är fast , ojämnt
 • Gångytan lutar 3.3% i sidled
 • Gångytan är 7m
 • Gångytan längslutning är 7.9%
 • Belysning finns inte
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.5% i sidled
 • Ytan efter lutning lutar 4.4% i längsled

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 6.4%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 4.6%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, halksäker

Lägre sittplats

 • Lägre sittplats finns
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 25cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 1.71m
 • Den fria ytan lutar 4.6% i sidled
 • Den fria ytan intill är 3m lång
 • Lutningen på längden av den fria ytan intill är 1.6%
 • Den fria ytans underlag är halksäker, hårdgjord

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, pulkabacke

Gungan

 • Den fria vändytan är 9m i diameter
 • Vändytan lutar 7.7% i längsriktning
 • Vändytan lutar 4.0% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.29NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Pulkabacke

 • Lutningen i längsriktning är 25%
 • Lutningens sträckning är 20m

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 71cm bred
 • Trappans steg är 17cm djupa
 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 16.5cm höga
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns utstickande plansteg
 • Fribärande trappa har 0NCS ljushetskontrast upptill
 • Markeringen nedtill av fribärande trappan har en ljushetkontrast på 0NCS
 • Det finns inte kännbar markering under fribärande trappa
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Höger ledstång

 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.21NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns

Lägre ledstång, höger

 • Ledstångens höjd är 66cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.21NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 8,5cm

Vänster ledstång

 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.21NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns

Lägre ledstång, vänster

 • Ledstångens höjd är 66cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.21NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 8,5cm

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 1.7% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2.0% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3.33m
 • Ljushetskontrasten är 0.14NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är ojämnt, fast
 • Vändytan lutar 5.8% i sidled
 • Vändytan lutar 2.9% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 5,17m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.09NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekstuga

 • Diametern på den fria vändytan är 300cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Tröskel finns inte
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörröppningens fria höjd är 108cm
 • Diametern på den fria vändytan är 88cm

Lekplatsens ingång

Skriv ut

Lekplatsens ingång

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytan

Backe

Sittplats

Lägre sittplats

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Pulkabacke

Trappa

Höger ledstång

Lägre ledstång, höger

Vänster ledstång

Lägre ledstång, vänster

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå

Lekstuga

Skriv ut

Lekstuga

Lekstuga

Lekstuga