Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kraftvägens lekplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-02-06 09:20:17
Adress
Kraftvägen
376 37
Svängsta
Telefon
+46 (0)454-814 23
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns inte
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns inte
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns inte för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: staket, häck, stängsel, annat
 • Skydd finns inte finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte

Gångytor inom lekplatsområdet

 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.08NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är ojämnt, fast
 • Gångytan lutar 1,6% i sidled
 • Belysning finns inte

Backe

 • Gångvägens bredd är 1,73m
 • Gångvägens underlag är ojämnt, fast
 • Gångytan lutar 1,3% i sidled
 • Gångytan är 20m
 • Gångytan längslutning är 10,5%
 • Belysning finns inte
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,1% i sidled
 • Ytan efter lutning lutar 4,2% i längsled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, klättring

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 6.8% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är ojämnt, löst
 • Ljushetskontrasten är 0.01NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2.2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.7% i sidled
 • Fria vändytans underlag är ojämnt, löst
 • Typ av balansstöd: rep
 • Ljushetskontrasten är 0.17NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 69.5cm bred
 • Trappans steg är 36cm djupa
 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 33cm höga
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns utstickande plansteg
 • Fribärande trappa har 0NCS ljushetskontrast upptill
 • Markeringen nedtill av fribärande trappan har en ljushetkontrast på 0NCS
 • Det finns kännbar markering under fribärande trappa
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Höger ledstång

 • Ledstångens höjd är 63cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.04NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången slutar 19cm innan nedersta trappsteget

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 3.9% i längsriktning
 • Vändytan lutar 3.3% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 1,62m
 • Ljushetskontrasten är 0.03NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är jämnt, fast
 • Vändytan lutar 1.1% i sidled
 • Vändytan lutar 7.4% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.01NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 68cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns inte greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 0.4%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 9%
 • Den fria ytans underlag är halksäker, hårdgjord, jämn

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytor inom lekplatsområdet

Gångytan

Backe

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Klätterredskap

Klätterredskap

Trappa

Höger ledstång

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå

Sittplats