Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lertagsvägens lekplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-02-06 09:20:29
Adress
Lertagsvägen
374 51
Asarum
Telefon
+46 (0)454-814 23
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns inte
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Ljuddämpande avskärmning finns inte
 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: häck, stängsel, annat
 • Skydd finns inte finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 2.576m
 • Gångvägens underlag är löst , ojämnt
 • Belysning finns inte

Lägre picknickbord

 • Vändytan lutar 1.9% i längsriktning
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Vändytan lutar 7.7% i sidled
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 58cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 10cm
 • Fri bredd under bordet är 90cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, klättring

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 4.7% i längsriktning
 • Vändytan lutar 4.3% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.31NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2.5% i längsriktning
 • Vändytan lutar 8.7% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Typ av balansstöd: stödhandtag
 • Ljushetskontrasten är 0.27NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Pulkabacke

 • Lutningen i längsriktning är 24.4%
 • Lutningens sträckning är 7m

Alternativ väg uppför pulkabacken

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är fast , ojämnt
 • Gångytan lutar 7.9% i sidled
 • Gångytan är 16m
 • Gångytan längslutning är 7%
 • Begränsad gångyta är 3m bred
 • Belysning finns
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.8% i sidled
 • Ytan efter lutning lutar 3% i längsled
 • Längden på backens alternativa gångväg är 16m

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 51cm bred
 • Trappans steg är 6cm djupa
 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 29cm höga
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Det finns inte kännbar markering under fribärande trappa
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 0.5% i längsriktning
 • Vändytan lutar 3.3% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 2.575m
 • Ljushetskontrasten är 0.32NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Vändytan lutar 4% i sidled
 • Vändytan lutar 4% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.05NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 40.5cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 0.3%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 0,91m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 3.2%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekstuga

 • Diametern på den fria vändytan är 3cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Tröskel finns inte
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörröppningens fria höjd är 77cm
 • Diametern på den fria vändytan är 141cm

Lekplatsens ingång

Skriv ut

Lekplatsens ingång

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Lägre picknickbord

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Klätterredskap

Klätterredskap

Pulkabacke

Alternativ väg uppför pulkabacken

Trappa

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå

Sittplats

Lekstuga

Skriv ut

Lekstuga

Lekstuga

Lekstuga