Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lilla Öjasjön

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-05-18 10:31:13
Adress
Karlshamns kommun
374 81
Karlshamn
Telefon
+46 (0)454-814 24
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 50m
 • Av- och påstigningsplatsen är 10m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,00NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 13.2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0m
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 2m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 14m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Ramp

 • Rampen lutar 18.7%
 • Lutningen på rampen är 1.01m lång
 • Rampen är 100cm bred
 • Rampen lutar 0.8% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 141,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 151,5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.48NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.48NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 22mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 284cm
 • Dörröppningens fria bredd är 74cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalett

 • 0cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 0cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 103cm
 • Längden är 126cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 58cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.3NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Kroken har höjden 143.5cm
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Städlista finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 111cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 94cm från golvet
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 166cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 176cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.24NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.24NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 22mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 284cm
 • Dörröppningens fria bredd är 74cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 28.5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalett

 • Avlastningshylla finns inte
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är halksäker
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 33.7%
 • Lutningens sträckning är 16m
 • Ytan efter lutningens slut är 1,57m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4.5% i sidled

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 105cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0.05NCS mot omgivande ytor

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är sand

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 1,2m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 2m
 • Vändytans fria längd är 3m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 17mm
 • Det finns inte avåkningsskydd på alla sidor av bryggan där man kan ramla ner
 • Badstege finns ner i vattnet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 58cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 2.26m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 2.26m

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 107cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 51cm
 • Bänkens bredd är 290cm
 • Bänkens djup är 44cm

Krok

 • Kroken har höjden 170cm
 • Kroken är placerad 25.5cm från hörn

Rastplats

 • Bredden lutar 2.6%
 • Längden på ytan lutar 4.2%
 • Underlaget är halksäker
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 2.4m

Grillplats

 • Grillbädden är 23cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 2.4m

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Toalett

Skriv ut

Toalett

Ramp

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett

Handikapptoalett

Armstöd till vänster sett framifrån

Handfat

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalett

Badplats

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Sittplats

Hundar

Stranden

Bryggan

Brygga

Sittplats

Omklädningsutrymmet

Bänk

Krok

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill