Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mörrums bibliotek

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Lindegårdsvägen 2
375 32
Mörrum
Telefon
+46 (0)454-307 822
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
 • Av- och påstigningsplatsen är 33m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 8,5cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 550cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 2,5cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 2,5%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 1,5m

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3,06m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0,7% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 210cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 135,3cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 69-113,5cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 162cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.0% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 63,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Entré

 • Totalt rökförbud inom området finns inte
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns inte

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 107cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 137cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 5mm

Trappan

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 115cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,30NCS
 • Trappans steg är 18,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,30NCS
 • Trappans steg är 29,5cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är halksäker, hårdgjord, jämn

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 71cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,7NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Det är 187cm fri höjd under det utskjutande föremålet

Rampen

 • Rampen lutar 8,7%
 • Lutningen på rampen är 5m lång
 • Rampen är 117cm bred
 • Rampen lutar 0,8% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstången sträcker sig 203cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker, hårdgjord
 • En gångyta är 137cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 155cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Informationsplats

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Höj- och sänkbar informationsdisk

 • Längden på disken är 139.5cm
 • Benutrymmets djup är 6cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 61.5cm
 • Högsta höjden på disken är 114cm

Bokningsmöjlighet

 • Bokningsbekräftelse finns inte via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns inte
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Signalhund, Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 132,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 155,5cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 110cm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 324,5cm
 • Den fria ytans bredd är 186cm
 • Kroken har höjden 108cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 78cm från golvet
 • Spegelns överkant är 182,5cm från golvet
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 10mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,85NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 9cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 249,5cm från underlag
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa

Övriga datorbord

 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 60cm
 • Benutrymmet är 119,5cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 121cm
 • Fri höjd under bordet är 78,5 - 125,5cm
 • En gångyta är 106cm bred
 • Ingen information finns som ljudformat
 • Ingen information finns på lättläst svenska
 • Viss information finns på punktskrift
 • Viss information som finns på webben finns i anpassad form

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 137cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 102cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 25cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 114cm
 • Längden är 174cm
 • 31cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 46,5cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45,5cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 119,5cm från golvet
 • Spegelns överkant är 169,5cm från golvet
 • Kroken har höjden 176cm
 • Kroken är placerad 11,5cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 138cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 40cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 3 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 78cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 78cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 39cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entré

Skylt på vägg

Trappan

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Rampen

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Bibliotekslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Informationsplats

Höj- och sänkbar informationsdisk

Bokningsmöjlighet

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Kapprum

Spegel

Hyllor finns

Övriga datorbord

Övriga datorbord

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Handfat

Nödlarm med sladd