Motionsspår - Hällaryd, 1250 m

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-09-25 08:41:05
Adress
Trensumsvägen 2
37470
Trensum
Telefon
+46 (0)454-81000
Hemsida
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 38m
 • Av- och påstigningsplatsen är 15m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2.5m
 • Gångvägens underlag är lös, ojämn
 • Gångytan lutar 4.8% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Lutningen i längsriktning är 14.2%
 • Lutningens sträckning är 15m
 • Ytan efter lutningens slut är 25m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4.8% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.5m
 • Gångvägens underlag är lös, ojämn
 • Gångytan längslutning är 2.4%
 • Gångytan är 1250m lång
 • Belysning finns

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 18.4%
 • Lutningens sträckning är 50m
 • Ytan efter lutningens slut är 255m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 5.1% i sidled

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 171cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 264cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.63NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.63NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Informationsplats

Skriv ut

Ledstråk

Utemiljö vandring

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Fristående skylt