Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Norra Prästslättens lekplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-02-06 09:22:48
Adress
Hjortronstigen
374 40
Karlshamn
Telefon
+46 (0)454-814 23
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns inte
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Avgränsning finns inte som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Skydd finns inte finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte

Gångytor inom lekplatsområdet

 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 2.95m
 • Gångvägens underlag är fast , ojämnt
 • Gångytan lutar 4.1% i sidled
 • Belysning finns inte

Picknickbord

 • Vändytan lutar 0.3% i längsriktning
 • Fria vändytans underlag är ojämnt, fast
 • Vändytan lutar 0.9% i sidled
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 58cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 10cm
 • Fri bredd under bordet är 63.3cm

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 2.3%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 0.5%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, halksäker

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, karusell

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 1.1% i längsriktning
 • Vändytan lutar 3.6% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.16NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Karusellen

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2.7% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.6% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.2NCS mot omgivande ytor
 • Karusell finns inte som är anpassad för rullstol
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 63.5cm bred
 • Trappans steg är 16.5cm djupa
 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns utstickande plansteg
 • Fribärande trappa har 0NCS ljushetskontrast upptill
 • Markeringen nedtill av fribärande trappan har en ljushetkontrast på 0NCS
 • Det finns inte kännbar markering under fribärande trappa
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Höger ledstång

 • Ledstångens höjd är 81cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns

Lägre ledstång, höger

 • Ledstångens höjd är 50cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 8,5cm

Vänster ledstång

 • Ledstångens höjd är 81cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns

Lägre ledstång, vänster

 • Ledstångens höjd är 50cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 8,5cm

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 0.4% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1.2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3m
 • Ljushetskontrasten är 0.34NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Vändytan lutar 0.2% i sidled
 • Vändytan lutar 8% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.01NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sittplats

 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 28.5cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 4%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 1.7%
 • Den fria ytans underlag är halksäker, hårdgjord

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekstuga

 • Diametern på den fria vändytan är 300cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.29NCS mot omgivande vägg
 • Tröskel finns inte
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörröppningens fria höjd är 95cm
 • Diametern på den fria vändytan är 131cm

Lekplatsens ingång

Skriv ut

Lekplatsens ingång

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytor inom lekplatsområdet

Picknickbord

Picknickbord

Sittplats

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Karusellen

Karusellen

Trappa

Höger ledstång

Lägre ledstång, höger

Vänster ledstång

Lägre ledstång, vänster

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlåda i marknivå

Sittplats

Lekstuga

Skriv ut

Lekstuga

Lekstuga

Lekstuga