Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Notavallas lekplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-02-06 09:23:12
Adress
Frövägen
374 50
Asarum
Telefon
+46 (0)454-814 23
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Lekplatsentréns ljushetskontrast mot omgivande yta är 0.17NCS
 • Lekplatsentréns fria passagebredd är 118cm
 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: häck, stängsel, annat
 • Skydd finns inte finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.17NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 1.4m
 • Gångvägens underlag är fast , ojämnt
 • Gångytan lutar 3.3% i sidled
 • Belysning finns inte

Picknickbord

 • Vändytan lutar 5.7% i längsriktning
 • Fria vändytans underlag är fast , ojämnt
 • Vändytan lutar 1.8% i sidled
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 17.5cm
 • Fri bredd under bordet är 93cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 3.7% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.7% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.07NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 64.5cm bred
 • Trappans steg är 22.5cm djupa
 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 18.5cm höga
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg
 • Det finns inte kännbar markering under fribärande trappa
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Höger ledstång

 • Ledstångens höjd är 73cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.19NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången sträcker sig 7.5cm förbi nedersta delen

Lägre ledstång, höger

 • Ledstångens höjd är 56cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.19NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången sträcker sig 7.5cm förbi nedersta delen
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 8cm

Vänster ledstång

 • Ledstångens höjd är 76cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.19NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången sträcker sig 7.5cm förbi nedersta delen

Lägre ledstång, vänster

 • Ledstångens höjd är 56cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.19NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången sträcker sig 7.5cm förbi nedersta delen
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 8cm

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 1.8% i längsriktning
 • Vändytan lutar 4.6% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3m
 • Ljushetskontrasten är 0.08NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är fast , ojämnt
 • Vändytan lutar 5% i sidled
 • Vändytan lutar 0.9% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.17NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekstuga

 • Diametern på den fria vändytan är 300cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.26NCS mot omgivande vägg
 • Tröskel finns
 • Dörröppningens fria bredd är 59.5cm
 • Dörröppningens fria höjd är 103cm
 • Diametern på den fria vändytan är 300cm

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 25cm

Lekplatsens ingång

Skriv ut

Lekplatsens ingång

Lekplatsens ingång

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytan

Picknickbord

Picknickbord

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Trappa

Höger ledstång

Lägre ledstång, höger

Vänster ledstång

Lägre ledstång, vänster

Rutschkana i ställning

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå

Lekstuga

Skriv ut

Lekstuga

Lekstuga

Lekstuga

Tröskel