Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nygårdsvägens lekplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-09-19 10:42:22
Adress
Nygårdsvägen
375 34
Mörrum
Telefon
+46 (0)454-814 23
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns inte
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Ljuddämpande avskärmning finns inte
 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: plank, häck
 • Skydd finns inte finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns inte
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är löst , ojämnt
 • Gångytan lutar 1.4% i sidled
 • Belysning finns inte

Backe

 • Gångvägens bredd är 2.17m
 • Gångvägens underlag är löst , ojämnt
 • Gångytan lutar 1.4% i sidled
 • Gångytan är 16m
 • Gångytan längslutning är 18.9%
 • Belysning finns inte
 • Ytan efter lutningens slut är 7.6m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.8% i sidled
 • Ytan efter lutning lutar 0.3% i längsled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 3.5% i längsriktning
 • Vändytan lutar 3.3% i sidled
 • Fria vändytans underlag är ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.05NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Pulkabacke

 • Lutningen i längsriktning är 21%
 • Lutningens sträckning är 20m

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 47cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.12NCS mot omgivningen

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 0.8% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.8% i sidled
 • Fria vändytans underlag är ojämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3m
 • Ljushetskontrasten är 0.41NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Vändytan lutar 0.6% i sidled
 • Vändytan lutar 0.6% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.11NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Grillplats

 • Grillbädden är 80 från underlag
 • Sittplats vid grillplats finns

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 48.5cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 19cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 0,5%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 1,4m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 1,4%
 • Den fria ytans underlag är jämn, lös

Lekplatsens ingång

Skriv ut

Lekplatsens ingång

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytan

Backe

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Pulkabacke

Enskilt steg

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå

Grillplats

Skriv ut

Grillplats

Sittplats