Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rosengårdens lekplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-07-13 11:51:36
Adress
Borgmästaregatan
374 34
Karlshamn
Telefon
+46 (0)454-814 23
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5.03m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.7%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 51m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1.3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 42.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 8.95m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 50m

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Lekplatsentréns ljushetskontrast mot omgivande yta är 0.15NCS
 • Lekplatsentréns fria passagebredd är 219cm
 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns inte
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns inte
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns inte för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: häck, stängsel
 • Skydd finns inte finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är fast , löst , jämnt
 • Gångytan lutar 1.4% i sidled
 • Belysning finns

Picknickbord

 • Vändytan lutar 0.1% i längsriktning
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Vändytan lutar 0.5% i sidled
 • Den fria vändytan är 249.5m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 69cm
 • Fri bredd under bordet är 149cm

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns inte greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 0.45m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 0.1%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 0.7%
 • Den fria ytans underlag är hårdgjord, jämn, halksäker

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, klättring, karusell
 • Lekaktiviteter som har tillgängliga och användbara alternativ: gunga

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 0.7% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.01NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Karusellen

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 1.9% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.5% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.02NCS mot omgivande ytor
 • Karusell finns inte som är anpassad för rullstol
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 1.2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.1% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.05NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 1.7% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.8% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3m
 • Ljushetskontrasten är 0.03NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlådebord

 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Vändytan lutar 0.7% i sidled
 • Vändytan lutar 1.9% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 167m i diameter
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.05NCS mot omgivande ytor
 • Fri höjd under bordet är 61-75 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 36.5cm
 • Fri bredd under bordet är 127cm

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Vändytan lutar 0.7% i sidled
 • Vändytan lutar 1.3% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 1.67m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.08NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 83.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.59NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns på dörren

Toalett

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte