Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rosenkällans lekplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Sommarvägen
37430
Karlshamn
Telefon
+46 (0)454-810 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Avgränsning finns inte som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: saknas
 • Skydd finns inte finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 3.23m
 • Gångvägens underlag är löst , ojämnt
 • Gångytan lutar 0.2% i sidled
 • Belysning finns inte

Picknickbord

 • Vändytan lutar 1.6% i längsriktning
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Vändytan lutar 2.2% i sidled
 • Den fria vändytan är 2.92m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 100cm
 • Fri bredd under bordet är 73cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, karusell

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 0.03% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.2% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.23NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Karusellen

 • Den fria vändytan är 2.92m i diameter
 • Vändytan lutar 0.1% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.4% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.48NCS mot omgivande ytor
 • Karusell finns inte som är anpassad för rullstol
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 65cm bred
 • Trappans steg är 37.5cm djupa
 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns utstickande plansteg
 • Fribärande trappa har 0NCS ljushetskontrast upptill
 • Markeringen nedtill av fribärande trappan har en ljushetkontrast på 0NCS
 • Det finns inte kännbar markering under fribärande trappa
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Höger ledstång

 • Ledstångens höjd är 65.5cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.21NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången slutar 82cm innan nedersta trappsteget

Lägre ledstång, höger

 • Ledstångens höjd är 51cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.21NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången slutar 82cm innan nedersta trappsteget
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 8cm

Vänster ledstång

 • Ledstångens höjd är 68cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.21NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta trappsteget

Lägre ledstång, vänster

 • Ledstångens höjd är 55.5cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.21NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången slutar 125cm innan nedersta trappsteget
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 8.5cm

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 0.4% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.4% i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3.23m
 • Ljushetskontrasten är 0.06NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Vändytan lutar 2.8% i sidled
 • Vändytan lutar 3.9% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3.23m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.09NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytan

Picknickbord

Picknickbord

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Karusellen

Karusellen

Trappa

Höger ledstång

Lägre ledstång, höger

Vänster ledstång

Lägre ledstång, vänster

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå