Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Schweizervägens lekplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-02-06 09:26:48
Adress
Schweizervägen
374 41
Karlshamn
Telefon
+46 (0)454-814 23
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens ingång

 • Lekplatsentréns ljushetskontrast mot omgivande yta är 0.08NCS
 • Lekplatsentréns fria passagebredd är 133cm
 • Skyltar finns inte som hänvisar till in- och utgångar till lekplatsområdet
 • Skylt vid lekplatsens entré som har namn på lekplatsen med adress finns
 • Skylt vid lekplatsens entré med geokoordinater finns inte
 • Skylt vid lekplatsentrén med uppgift om ansvarig förvaltning finns för lekplatsen
 • Skyltar som hänvisar till aktiviteter inom lekplatsområdet finns inte

Grind

 • Den fria ytans bredd före grinden är 3m
 • Ytans längd före grinden är 3m
 • Lutningen sidled på svängrumsytan före grind 0.1%
 • Lutningen längsled på svängrumsytan före grinden är 8.8%
 • Underlaget på svängrumsytan före grinden är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Grinden har ljushetskontrast 0.09NCS mot omgivande ytor
 • Grindens passagemått är 101.5cm
 • Lås som kan öppnas och stängas med en handrörelse finns
 • Längden på svängrumsytan efter grinden är 3m
 • Bredden på svängrumsytan efter grinden är 3m
 • Lutningen sidled på svängrumsytan efter grinden är 7.5%
 • Lutningen längsled på svängrumsytan efter grinden är 4.0%
 • Underlaget på svängrumsytan efter grinden är halksäker

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

 • Ljuddämpande avskärmning finns inte
 • Avgränsning finns som skydd mellan lekplats och omgivande miljö
 • Typ av avgränsning: häck, stängsel
 • Skydd finns inte finns mot solen
 • Giftiga växter intill eller på lekplatsen finns inte

Gångytor inom lekplatsområdet

 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.03NCS mot underlag
 • Kännbart ledstråk finns

Gångytan

 • Gångytor till lekredskap finns
 • Gångvägens bredd är 1,06m
 • Gångvägens underlag är ojämnt, fast
 • Gångytan lutar 1.4% i sidled
 • Belysning finns inte

Picknickbord

 • Vändytan lutar 2.2% i längsriktning
 • Fria vändytans underlag är fast , ojämnt
 • Vändytan lutar 2.5% i sidled
 • Den fria vändytan är 3.69m i diameter
 • Fri höjd under bordet är 65cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 17cm
 • Fri bredd under bordet är 60.7cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, pulkabacke

Gungan

 • Den fria vändytan är 11.5m i diameter
 • Vändytan lutar 0.4% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.29NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 66cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns inte greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 3,2%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 2,1%
 • Den fria ytans underlag är halksäker, hårdgjord

Pulkabacke

 • Lutningen i längsriktning är 23,9%
 • Lutningens sträckning är 10m

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 63,5cm bred
 • Trappans steg är 38cm djupa
 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 24,5cm höga
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns utstickande plansteg
 • Fribärande trappa har 0,3NCS ljushetskontrast upptill
 • Markeringen nedtill av fribärande trappan har en ljushetkontrast på 0NCS
 • Det finns inte kännbar markering under fribärande trappa
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Höger ledstång

 • Ledstångens höjd är 71cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången slutar 123cm innan nedersta trappsteget

Lägre ledstång, höger

 • Ledstångens höjd är 58cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången slutar 123cm innan nedersta trappsteget
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 8cm

Vänster ledstång

 • Ledstångens höjd är 71cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången slutar 51cm innan nedersta trappsteget

Lägre ledstång, vänster

 • Ledstångens höjd är 57cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången slutar 51cm innan nedersta trappsteget
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 9,5cm

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 1,2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0,9% i sidled
 • Fria vändytans underlag är jämnt, ojämnt, fast
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 4,93m
 • Ljushetskontrasten är 0,63NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är fast , ojämnt
 • Vändytan lutar 0,2% i sidled
 • Vändytan lutar 2,7% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 2,33m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0,05NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 68cm
 • Armstödet sträcker sig 0cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns inte greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 0%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 2,14m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 5,0%
 • Den fria ytans underlag är halksäker, hårdgjord

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekstuga

 • Diametern på den fria vändytan är 210cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,14NCS mot omgivande vägg
 • Tröskel finns inte
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Dörröppningens fria höjd är 100cm
 • Diametern på den fria vändytan är 131cm

Lekplatsens ingång

Skriv ut

Lekplatsens ingång

Lekplatsens ingång

Grind

Grind

Lekplatsområdet

Skriv ut

Lekplatsens miljö och utformning

Gångytor inom lekplatsområdet

Gångytan

Picknickbord

Picknickbord

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Sittplats

Pulkabacke

Trappa

Höger ledstång

Lägre ledstång, höger

Vänster ledstång

Lägre ledstång, vänster

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå

Sittplats

Lekstuga

Skriv ut

Lekstuga

Lekstuga

Lekstuga