Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Simhallen, Linköping

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-08-07 08:52:08
Adress
Hamngatan 30
58243
Linköping
Telefon
+46 0771-586000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 45m
 • Av- och påstigningsplatsen är 35m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 13cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 175cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 13cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 5%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 00m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Handikapparkeringen är 60m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 00m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 00m
 • Det finns inte löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Utformning av fristånde skylt

 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Dörr intill vändkors öppnas manuellt
 • Det finns möjlighet att tillkalla personal

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 00cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 150cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Markeringen är placerad 100cm över golv
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrmattan innanför dörren

 • Dörrmattan är tunn, lös

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 164cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 245cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 150cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 00cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 00cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 00% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 00% i längsriktning

Dörrmatta innanför passageöppning

 • Dörrmattan är tunn, lös

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 0cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 0cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 58cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 100cm från underlaget
 • Kännbart ledstråk finns inte

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 118cm
 • Längden på disken är 5cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns inte
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Dator vid receptionsdisk finns inte
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Signalhund, Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 0cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 0cm bred
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot dörrkarmen
 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns på dörren
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas flera gånger per dag gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 0cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 0cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 140cm

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Bänk

 • Den fria ytans längd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 0cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 45cm
 • Bänkens bredd är 0cm
 • Bänkens djup är 42cm

Klädskåp

 • Den fria ytans längd är 150cm
 • Den fria ytans bredd är 00cm
 • Klädskåpets djup är 55cm
 • Klädskåpets bredd är 37cm
 • Klädskåpet är placerat 0cm från närmaste hörn
 • Krok är placerad 130cm från klädskåpets golv
 • Låset är placerat 95cm från golvet

Spegel

 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 215cm från golvet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 4mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 00cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 120cm
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 13cm
 • Draghandtaget är placerat 110cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 215cm
 • Längden är 315cm
 • 130cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 47cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 92cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Kroken har höjden 128cm
 • Kroken är placerad 97cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 125cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 130cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är flera gånger per dag gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte
 • Avståndet mellan armstöden är 67cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 40cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 57cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 53cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 138cm
 • Dörröppningens fria bredd är 73cm
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är flera gånger per dag gånger

Dusch

 • Den fria ytans längd är 00cm
 • Den fria ytans bredd är 00cm
 • Blandaren på duschen är sensorstyrd blandare
 • Blandaren är placerad 0cm från golv
 • Blandaren är placerad 0cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Sitthöjden på duschstolen är 58cm
 • Armstödet är fastmonterat
 • Det finns ryggstöd på duschstolen
 • Tvålen är parfymerad

Dörren

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Centralt placerat draghandtag finns inte

Bastu

 • Bänkens sitthöjd är 57cm
 • Bänkens bredd är 0cm
 • Bänkens djup är 52cm
 • Den fria ytans längd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 0cm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas flera gånger per dag gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 118cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 118cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas flera gånger per dag gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 0cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 0cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 130cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 00cm
 • Den fria ytans längd är 00cm
 • Den fria ytans bredd är 00cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Passagetiden är 10s
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Kännbart ledstråk finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Nödlarm finns inte placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns inte
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om (saknas)
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 380cm

Trappa ner i vattnet

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Lyftanordning

 • Vid förfrågan finns flyttbar lyftanordning

Bubbelpool

 • Kännbart ledstråk finns
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Trappa ner i vattnet

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Hjälpmedel för aktivitet

 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 160cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 0cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 00cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 160cm
 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 13cm
 • Draghandtaget är placerat 110cm över golv
 • Bredden är 190cm
 • Längden är 175cm
 • 90cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45cm

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte
 • Avståndet mellan armstöden är 55cm
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 75cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 0cm från golv
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är flera gånger per dag gånger
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 73cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 27cm
 • Fri bredd under bordet är 27cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns inte möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, utan gris- och fläskkött mat
 • En gångyta är 00cm bred

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 00cm
 • Kassapriset är placerat 160cm från underlaget
 • Kassans höjd är 107cm från underlaget
 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Självbetjäningsdiskens höjd är 107cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Fast föremål

Löst föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Skylt från tak

Skjutdörren utifrån och in

Dörrmattan innanför dörren

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Passageöppning

Dörrmatta innanför passageöppning

Entré

Receptionshall

Skriv ut

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Skylt på vägg

Disk med fast höjd

Flyttbar kortläsare

Omklädningsrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Klädskåp

Spegel

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Handfat

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Dusch

Dusch

Dörren

Bastu

Passage från omklädningsrum till bassäng

Skriv ut

Slagdörr

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Bassängrummet

Skriv ut

Sittplats

Trappa

Hiss

Hiss

Hiss

Manöverpanelen i hissen

Vattenyta och djup

Trappa ner i vattnet

Badstege ner i vattnet

Lyftanordning

Bubbelpool

Trappa ner i vattnet

Hjälpmedel för aktivitet

Passage från reception till servering

Skriv ut

Gångytan

Servering inkl Toalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Armstöd till höger sett framifrån

Matservering

Matservering

Bemannad kassa

Serveringshöjd