Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Havets Hus

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 12:20:54
Adress
Strandvägen 9
453 30
Lysekil
Telefon
+46 0523-66 81 60
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4,2m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2,8%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 4,6% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 20,4m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,8m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 4,5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 188,8cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd på andra sidan spången

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Brädor på spång

 • Spångens brädor är tvärgående
 • Glipor mellan brädor är 0,4cm

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 251cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 290cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,2NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 255mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 204,7cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 87,8cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,3cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 61cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 185,1cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 237,2cm bred

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 85cm
 • Längden på disken är 43,9cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,4NCS

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 89cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,2NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 176,7cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 157,3cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86,5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 109,9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 82,6cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 228,5cm
 • Längden är 188,3cm
 • 88cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 29,3cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 54,2cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,04NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 91,8cm från golvet
 • Spegelns överkant är 181,8cm från golvet
 • Kroken har höjden 85,5cm
 • Kroken är placerad 40,5cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 83,4cm
 • Skötbordets längd är 72cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 119cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 75cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80,6cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80,6cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 64cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84,2cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 35cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,04NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 72,5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 93,5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 93,5cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 162,6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 177,4cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 5mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150,6cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 54cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 131cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 173,7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 164cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 260cm bred

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 0cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 186cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,51NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,77NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 58cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 149,9cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 212,4cm bred

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 37cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 182cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,72NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 11mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 110,6cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 99,8cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 134,2cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • En gångyta är 99,1cm bred
 • 5% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 100% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Visning eller guidning

 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används på begäran
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Syntolkning

 • Syntolkning finns att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns

Teckentolkning

 • Det finns teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 11cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 243cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,68NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 120,4cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 119,6cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 194,3cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 217cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 39cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 129,2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 189,8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,29NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120,2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 119cm
 • En gångyta är 300cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 30% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Visning eller guidning

 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används på begäran
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Syntolkning

 • Syntolkning finns att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns

Teckentolkning

 • Det finns teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 174cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 234cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,49NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 62mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 216,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 54cm
 • Högsta placering av teknisk funktion är 82,7cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns inte
 • En gångyta är 300cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 90% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Visning eller guidning

 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används på begäran
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Syntolkning

 • Syntolkning finns att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns

Teckentolkning

 • Det finns teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 136,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 241,1cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 111mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 137,6cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 124,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 216,6cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130,7cm

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 24,2%
 • Lutningens sträckning är 3,5m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 25,2%
 • Lutningens sträckning är 4,58m
 • Lutningen i längsriktning är 28,8%
 • Lutningens sträckning är 4,46m

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 146cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 157,3cm bred

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,77NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,77NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 48mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 126cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 14st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 100,5cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 20cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 25,5cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången sträcker sig 12,5cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 22,5cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Ledstångens kontrast är 0,48NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 102cm
 • Ledstången sträcker sig 23cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,27NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 100cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 117cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,44NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 147,2cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 146,4cm
 • Hisskorgens bredd är 110,7cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,46NCS
 • Ledstången är 104,5cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 84,8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,79NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS

Automatisk slagdörr vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Automatisk slagdörr vid stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2,2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns inte
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 103cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 103cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 53cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 90,2cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,1cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 93,3cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 167,7cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 93,3cm

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 30mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,8NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 34cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 155cm från underlag

Klädstång

 • Klädstången är placerad 91,5cm från golvet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 162,8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 178cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 5mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76,7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 44cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 11%
 • Lutningens sträckning är 5,5m

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 95,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 183,9cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 95,4cm

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 69,5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,7cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 46,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 49,7cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 10mm
 • Texten har ljushetskontrast 0,81NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har handskriven text
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,16NCS

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 93,3cm
 • Kassapriset är placerat 0cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 0mm
 • Kassans höjd är 115,5cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 120,5cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,28NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Kassa

 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Buffébordet är 93,7cm högt
 • Självbetjäningsdiskens höjd är 93,7cm

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Passageöppningen

Ingång

Skriv ut

Avåkningsskydd på ena sidan av spången

Avåkningsskydd på andra sidan spången

Brädor på spång

Fristående skylt

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Disk med fast höjd

Receptionen

Fast placerad kortläsare

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Toalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Passage (Vit)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Passageöppning

Fristående skylt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Passage (Blå)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Skylt på vägg

Utställningsrum (Skageraks kapare)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Belysning av föremål

Utställning

Visning eller guidning

Syntolkning

Teckentolkning

Skylt på vägg

Passage (Samlingssalen)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Skylt på vägg

Passageöppning

Utställningsrum (Ålgräsängen)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Visning eller guidning

Syntolkning

Teckentolkning

Skylt på vägg

Utställningsrum (Klappakvariet)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Visning eller guidning

Syntolkning

Teckentolkning

Skylt på vägg

Passage (Plattfisk)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Alternativ lutning

Passage (Akvarietunnel)

Skriv ut

Alternativ lutning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Skylt på vägg

Alternativ lutning

Passageöppning

Passage (Utgång)

Skriv ut

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Automatisk slagdörr vid öppnande

Automatisk slagdörr vid stängning

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Butikslokal

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Butikslokal

Hyllor finns

Klädstång

Toalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Serveringen (Café Bistro)

Skriv ut

Alternativ lutning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Flyttbar ringklocka

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Kassa

Serveringshöjd