Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allegårdens Äldreboende

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-09-16 13:04:31
Adress
L. Foss Allegården
45530
Munkedal
Telefon
+46 0524-18000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10.0m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3.0m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.1%
 • Handikapparkeringsplatsen är 4.90m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 20m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 150m
 • Gångvägens underlag är jämn, hårdgjord
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 12.0m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3.0m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 108.8cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 122cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164cm från underlaget
 • Storlek på versaler är 5mm

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 109cm från underlag

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 108.5cm
 • Belysning finns

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 180cm
 • Kroken har höjden 158cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 80cm från golvet
 • Spegelns överkant är 175cm från golvet

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Tröskelns höjd är 0.5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 81cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 108cm från golvet
 • Spegelns överkant är 188cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 10cm från hörn
 • Torkmöjligheten är lösa pappershanddukar
 • Tvålen är oparfymerad

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 240cm

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 180cm
 • Längden är 190cm
 • 64cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 76cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Kroken har höjden 160cm
 • Kroken är placerad 46cm från hörn
 • Visuellt utrymningslarm finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.5cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.5cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 72cm

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 74cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Skylt på vägg

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets skjutdörr

Skjutdörren öppnas automatiskt

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Kapprum

Kapprum

Sittplats

Spegel

Handikapptoalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Handfat

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg