Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bruksskolan Munkedal

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 12:48:51
Adress
Myrbottenvägen 29
45534
Munkedal
Telefon
+46 0524-18265
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 25.0m
 • Av- och påstigningsplatsen är 110m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 3.5cm

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3.0m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 3.7%
 • Lutningens sträckning är 10.0m
 • Ytan efter lutningens slut är 5.0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3.7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 2.0cm bred
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 77cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 140cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Belysning finns

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
 • Tröskelns höjd är 2cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 48cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 210cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Belysning finns
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 0.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 210cm
 • Längden är 250cm
 • 100cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 64cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 80cm från golvet
 • Spegelns överkant är 88cm från golvet
 • Kroken har höjden 100cm
 • Kroken är placerad 10cm från hörn
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 64cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 78cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 41cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 85cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 1.85cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 9.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Gångmatta

 • Gångmattan är lös
 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 16s
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappan

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 110cm bred
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 59cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 90cm

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 98cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 30cm
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 145cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 2mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången är 100cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 87.5cm
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 6cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns inte
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 80cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 90cm från golv
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Bibliotek

 • Det finns tillgång till personlig service
 • En gångyta är 150cm bred
 • All information finns på lättläst svenska

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 20mm
 • Lägsta hyllan är placerad 12cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 176cm från underlag

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 55cm

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 77cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 48cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har två kranar

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Torkmöjlighet finns 90cm från golvet
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Tvålen är oparfymerad

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 55cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 1cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 35cm
 • Fri bredd under bordet är 55cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns glutenfri, laktosfri mat
 • En gångyta är 1.0cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 5mm
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte

Serveringshöjd

 • Självbetjäningsdiskens höjd är 83.5cm

Av- och påstigning med gångväg (Mot skolan)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Ingång (Rektor)

Skriv ut

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till vänster sett framifrån

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Entré utomhus (Biblioteket-Matsal)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr

Gångmatta

Slagdörr öppnas med manöverdon

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Bord

Hiss

Slagdörren

Vid öppnande

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Bibliotek

Hyllor finns

Hyllor finns

Övrig toalett

Slagdörr

Tröskel

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Matservering

Skriv ut

Matservering

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Serveringshöjd