Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekebacken Äldreboende

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 12:37:02
Adress
Ekebackevägen 3 A
45530
Munkedal
Telefon
+46 0524-18275
Hemsida
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 3m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0,3% i sidled
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 3m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 5m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Lutningen i längsriktning är 3,2%
 • Lutningens sträckning är 5m
 • Ytan efter lutningens slut är 1m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4,7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 191cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3,8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns inte
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 170cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,0% i längsriktning

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 77cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 1cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 22s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 1cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 12cm från närmaste hinder

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 110cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 130cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 110cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Trappan kompenseras av hiss
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Trappa

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 115,5cm bred
 • Trappans steg är 16,5cm höga
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 101cm
 • Ledstången sträcker sig 18cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 55cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 106cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 23cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 140cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 14cm
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 240cm
 • Den fria ytans bredd är 3cm
 • Djupet på hisskorgen är 230cm
 • Hisskorgens bredd är 140cm
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången är 122cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 105cm

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 110cm över underlaget
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 23s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 110cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 10cm från närmaste hinder

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 143cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 139cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 8cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 220cm
 • Den fria ytans bredd är 180cm
 • Kroken har höjden 155cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 93cm från golvet
 • Spegelns överkant är 176cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 155cm över golvet

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 50cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 46cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Spegelns underkant är 101cm från golvet
 • Spegelns överkant är 181cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 126cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 40cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 134cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 156cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 200cm
 • Längden är 100cm
 • 55cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 65cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 70,5cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 49cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 59cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Kroken har höjden 110cm
 • Kroken är placerad 25cm från hörn
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 59cm

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 80cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 32cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90,5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 96cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 64cm från närmaste hinder
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 194cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 150cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 210cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 160cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 160cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 57cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 48cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 54,5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 35cm
 • Fri bredd under bordet är 90cm

Dagrum

 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 93cm

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 130cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 79cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 34cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 124cm
 • Längden är 170cm
 • 8cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 95cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 87cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 18cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 57cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 135cm från golvet
 • Spegelns överkant är 186cm från golvet
 • Kroken har höjden 114cm
 • Kroken är placerad 30cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 144cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 6cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 61cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 66cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 67cm från golv

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71,5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 45cm
 • Fri bredd under bordet är 50cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk, kosher, halal mat
 • Maten hanteras med skild uppläggning av råvaror
 • En gångyta är 60cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 40mm
 • Matsedeln har handskriven text
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte
 • Maträtter som visas på bild finns inte
 • Buffé finns inte
 • Utställning med maträtter finns inte

Bordsservering

 • Personlig service finns vid beställning

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entré

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Slagdörren öppnas med manöverdon

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Kapprum

Kapprum

Sittplats

Spegel

Utskjutande kapphylla

Handikapptoalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handfat

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Skylt vid dörr

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Passage från entréutrymme till dagrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Dagrum

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Bord

Dagrum

Servering inkl Toalett inomhus

Skriv ut

Slagdörr

Handikapptoalett

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Matservering

Matservering

Matsedel

Bordsservering