Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hällevadsholms Skola

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 12:45:09
Adress
Skolvägen 1
45760
Hällevadsholm
Telefon
+46 0524-18076
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10.0m
 • Av- och påstigningsplatsen är 50.0m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3.0m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7,9%
 • Lutningens sträckning är 3.0m
 • Ytan efter lutningens slut är 5.0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,6% i sidled

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 110cm
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 3.0m
 • Den fria ytans bredd är 3.0m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 2.8%
 • Lutningens sträckning är 10.5m

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 110cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 62.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 64cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 80cm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 220cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 240cm från underlaget

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 90cm
 • Längden på disken är 240cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns

Informationsplats

 • Sittplatsen är flyttbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Informationsplats

 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 140cm
 • Den fria ytans bredd är 190cm
 • Kroken har höjden 140cm

Bibliotek

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa
 • En gångyta är 165cm bred
 • Viss information finns som ljudformat
 • All information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 5mm
 • Lägsta hyllan är placerad 40cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 147cm från underlag

Övriga datorbord

 • Fri höjd under bordet är 70cm

Bokinkast utomhus

 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 9m
 • Bokinkastet är placerat 110cm ovanför golvet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 215cm
 • Längden är 210cm
 • 71cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 146cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 120cm
 • Kroken är placerad 70cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 90cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 70cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 54cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 88cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 62cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 100cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 120cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 7.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 90cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 2cm från närmaste hinder

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 83cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 218cm från underlaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 80cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 115cm bred
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 100cm över underlaget
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 100cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Djupet på hisskorgen är 120cm
 • Hisskorgens bredd är 80cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 2mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången är 86cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 89cm

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns inte
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 95cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 95cm från golv
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 180cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Skrapgaller

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 121cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 110cm från närmaste hinder
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Passagetiden är 8s
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 1.97cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ramp

 • Rampen lutar 4.4%
 • Lutningen på rampen är 10.0m lång
 • Rampen är 1.40cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 117cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 177cm från underlaget
 • Storlek på versaler är 10mm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Kroken har höjden 143cm

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 215cm
 • Längden är 220cm
 • 90cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 90cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 120cm
 • Kroken är placerad 20cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 90cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 92cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 54cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 70cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 55cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 0.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 70cm

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 40cm
 • Fri bredd under bordet är 40cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk, kosher, halal mat
 • En gångyta är 70cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 30mm
 • Matsedeln har handskriven text
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte

Serveringshöjd

 • Självbetjäningsdiskens höjd är 70cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.

Av- och påstigning med gångväg (Skola)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Parkering och gångväg (Bibliotek)

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Alternativa lutningen

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Skylt på vägg

Informationsdisk

Informationsplats

Informationsplats

Kapprum

Bibliotek

Hyllor finns

Hyllor finns

Övriga datorbord

Bokinkast utomhus

Slagdörr

Slagdörr

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Ingång (Skolan)

Skriv ut

Slagdörren

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Expeditionshall (Rektorsexp-Sjuksköterska)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Skylt på vägg

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Slagdörren

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Servering inkl Toalett inomhus (Matsalen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr

Skrapgaller

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Trappan

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Ramp

Ledstången höger sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Kapprum

Kapprum

Handikapptoalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Matservering

Matservering

Matsedel

Serveringshöjd