Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kommunhuset Munkedal

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-01-21 14:29:57
Adress
Centrumtorget 1
45580
Munkedal
Telefon
+46 0524-18000
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.6m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 40m från entrén
 • Belysning finns

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är jämn, hårdgjord
 • Gångytan lutar 0.2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 2.1%
 • Lutningens sträckning är 12m
 • Ytan efter lutningens slut är 10m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3.3% i sidled

Cykelväg vid gångväg

 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 9.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1.5cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 82cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 147cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.7NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 12s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 77cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 97cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.7NCS

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Belysning finns
 • Tröskelns höjd är 1.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 89cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 7cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.7NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 12s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen
 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 210cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 140cm
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 210cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill, kännbart markerad nedtill

Trappa

 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 104.5cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.7NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.7NCS
 • Trappans steg är 27.5cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 13cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 22cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 82cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 9cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.3NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 170cm
 • Den fria ytans bredd är 3cm
 • Djupet på hisskorgen är 140cm
 • Hisskorgens bredd är 112cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 5mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 80cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 7s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 114cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 105,5cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 35cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm
 • Underkanten på skylten är placerad 143cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,58NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Receptionen

 • Kännbart ledstråk finns
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Höj- och sänkbar disk

 • Längden på disken är 250cm
 • Benutrymmets djup är 4.5cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 74cm
 • Högsta höjden på disken är 97cm

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 174cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 168cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 18cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 12cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.40NCS mot omgivningen

Ramp

 • Rampen lutar 9,1%
 • Lutningen på rampen är 221m lång
 • Rampen är 114,5cm bred
 • Rampen lutar 0,4% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 84cm
 • Ledstången sträcker sig 103cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.40NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången slutar 31cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.40NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 102cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns inte
 • Det finns inte möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • En gångyta är 80cm bred

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 138cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Underkanten på skylten är placerad 149cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 176cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 174cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 168cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 70cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 300cm
 • Längden är 210cm
 • 60cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 120cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 50cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.80NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 82cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 20cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 60cm
 • Spegelns underkant är 86cm från golvet
 • Spegelns överkant är 166cm från golvet
 • Kroken har höjden 154cm
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 86cm
 • Skötbordets längd är 74cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 118cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 21cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 69cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 58.5cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 58cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 21cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 85cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 67cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 140cm

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entré

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Skylt på vägg

Receptionen

Höj- och sänkbar disk

Glasruta

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Enskilt steg

Ramp

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Matservering

Matservering

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Mötesrum (Gullmarssalen)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Bord

Mötesrum