Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Maltes stig

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Saltkällan 3523
455 92
Munkedal
Telefon
+46 0705-554220
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 5m
 • Av- och påstigningsplatsen är 3m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1,90m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 8,8% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 150m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 100m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Lutningen i längsriktning är 3%
 • Lutningens sträckning är 12m
 • Ytan efter lutningens slut är 35m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3,7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 200m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 150m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 200m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Brädor på spång

 • Spångens brädor är tvärgående
 • Glipor mellan brädor är 3cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 101cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 191cm från underlaget
 • Relief finns inte på skylten
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 5mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har endast kran för kallvatten
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Underkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 178cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 2cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 2cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66cm
 • Dörrlåset är hasp
 • Tröskelns höjd är 20cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 14cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig med mötesplats

 • Gångvägens bredd är 170m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns inte
 • Det finns mötesplats där sikten är skymd
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 3m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 2m

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 110cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget

Rastplats

 • Bredden lutar 5,5%
 • Längden på ytan lutar 2,8%
 • Underlaget är hårdgjord, jämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 87cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 73cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 61cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 26cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 130m

Vindskydd

 • Vindskyddets golv är 33cm från underlaget
 • Taket sträcker sig 24cm utanför golvet
 • Det finns inte plats för rullstol eller rollator under vindskyddets tak
 • Det finns inte plats för rullstol eller rollator innanför väggarna på vindskyddets kortsida

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 14st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 1cm bred
 • Trappans steg är 19cm höga
 • Trappans steg är 47cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 75cm
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Utsiktsplats

 • Fri sikt vid räcke finns från höjden 90cm
 • Fri sikt vid räcke finns upp till höjden 80cm
 • Svängrumytans bredd är 2,50m
 • Svängsrumsytans längd är 1,50m

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Spång

Skriv ut

Brädor på spång

Informationsplats

Skriv ut

Fristående skylt

Toalett utomhus

Skriv ut

Toalett

Övrig toalett

Utformning av dörrskylt

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalett

Utemiljö vandring

Skriv ut

Stig med mötesplats

Fristående skylt

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Vindskydd

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Utsiktsplats