Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vässjegården Servicehus

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 12:49:25
Adress
Jörgens väg
45760
Hällevadsholm
Telefon
+46 0524-18000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10.0m
 • Av- och påstigningsplatsen är 15.0m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2.0m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 9.6%
 • Lutningens sträckning är 4.0m
 • Ytan efter lutningens slut är 2.0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 7.8% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Belysning finns
 • Tröskelns höjd är 2.0cm
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 2.5cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 3.0cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0.7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 115cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Passagetiden är 25s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 100cm över underlaget

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 150cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 115cm bred
 • Trappans steg är 17.5cm höga
 • Trappans steg är 25cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 116cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 108cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 7cm
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Djupet på hisskorgen är 220cm
 • Hisskorgens bredd är 130cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 10mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Översta knappraden är placerad 117cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 103cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 45cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 50cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

 • Spegelns underkant är 124cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 120cm från golvet
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är oparfymerad

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Storlek på versaler är 20mm

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 144cm
 • Längden är 160cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Kroken har höjden 150cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 90cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 70cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 70cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Sittplats

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Handikapptoalett

Slagdörr

Handfat

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Skylt vid dörr

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till vänster sett framifrån

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Dagrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Sittplats

Bord

Servering inkl Toalett inomhus

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Matservering