Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Cityhälsan Sandbyhov Vårdcentral

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-02-19 15:13:36
Adress
Sandbyhovsgatan 19
602 11
Norrköping
Telefon
+46 101059110
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 0 m
 • Hållplatsen lutar 4.4 % i längsled
 • Hållplatsytan lutar 0.3 % i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Kantstenen vid hållplatsen är 30 cm hög
 • Hållplatsytan är 3 m bred där den främre fordonsdörren finns när fordonet har stannat vid hållplatsen
 • Hållplatsytan är 3 m bred där den bakre dörren på fordonet finns när man stannat vid hållplatsen.
 • Kännbart ledstråk finns till påstigningsplatsen
 • Ljushetskontrasten på ledstråket till påstigningsplatsen är 0.6 NCS mot bakgrunden
 • Kännbart ledstråk finns inte utmed hållplatsytan
 • Ljushetskontrasten på ledstråket utmed hållplatsytan är 0.6 NCS mot bakgrunden
 • Cykelväg finns inte placerad så den går genom hållplatsytan
 • Trafikinformation i realtid finns inte
 • Närområdeskarta finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångytan lutar 0.3 % i sidled
 • Gångytan är 138 m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 5.2 %
 • Lutningens sträckning är 55 m
 • Ytan efter lutningens slut är 0 m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0 % i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.5 m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.1 %
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.5 % i sidled
 • Handikapparkeringen är 35 m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångvägens underlag är jämn, halksäker, hårdgjord
 • Gångytan lutar 2.3 % i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 118 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 169 cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 70 mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.1 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 104 cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 265 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.05 % i längsriktning

Tröskeln

 • Tröskelns höjd är 2 cm

Dörrmattan innanför dörren

 • Dörrmattan är tunn, lös

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4 s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 265 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.05 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 110 cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.1 % i längsriktning

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4 s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 244 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.82 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 48 mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 205 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 214 cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.82 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 48 mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 83 cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.07 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.6 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Fribärande trappa

 • Den fribärande trappan är markerad kännbart markerad nedtill

Trappa

 • Det är 10 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 152 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.33 NCS
 • Trappans steg är 16 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.33 NCS
 • Trappans steg är 30 cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är jämn, halksäker

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95 cm
 • Ledstångens kontrast är 0.3 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97 cm
 • Ledstångens kontrast är 0.3 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 120 cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300 cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.53 NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300 cm
 • Den fria ytans bredd är 300 cm
 • Djupet på hisskorgen är 263 cm
 • Hisskorgens bredd är 167 cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0 mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0 NCS
 • Ledstången är 108 cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 120 cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 21 s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2.5 cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 109 cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 100 cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 6 cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om (saknas)

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, jämn
 • En gångyta är 283 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker, jämn
 • En gångyta är 154 cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.71 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.61 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 60 mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 168 cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.3 cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 168 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.3 cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 240 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker, jämn
 • En gångyta är 283 cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 145 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160 cm från underlaget

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15 mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 238 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 88 cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.11 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0 cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 32 cm
 • Draghandtaget är placerat 87 cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 247 cm
 • Längden är 233 cm
 • 168 cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 45 cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45 cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.1 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 82 cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 40 cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 25 cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 94 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 183 cm från golvet
 • Kroken har höjden 0cm
 • Kroken är placerad 0cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 144 cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 107 cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79 cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79 cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 63 cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84 cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 53 cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.1 NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21 cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 87 cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 207 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker, jämn
 • En gångyta är 241 cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 99 cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.23 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 95 mm

Receptionen

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Dator vid receptionsdisk finns inte
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 200 cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.17 NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är tryckknapp
 • Funktionen är placerad 150 cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 300 cm
 • Den fria ytans bredd är 209 cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 70 cm
 • Längden på disken är 159 cm
 • Benutrymmets djup är 22 cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0 NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns inte

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.2 NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Hållplats

Skriv ut

Hållplatsens yta

Hållplatsens yta

Hållplatsens yta

Gångväg från närmaste hållplats till entré

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Skylt vid dörr

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Tröskeln

Dörrmattan innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Skjutdörren öppnas automatiskt

Passage (till hiss och trappa)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Skylt från tak

Skylt från tak

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Inomhusdörr (till trappan)

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Nivåskillnader inomhus (Hiss och trappa som leder direkt till vårdcentral.)

Skriv ut

Trappa

Fribärande trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Passage (Till väntrum 1-6 och A, B och C)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Skylt från tak

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Väntrum (Väntrum A, B och C)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Lek

Skylt på vägg

Pictogram

Utformning av väggskylt

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Väntrum (1-6)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Receptionshall, vård

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Skylt från tak

Receptionen

Receptionen

Receptionen

Köautomat

Köautomat

Köautomat

Disk med fast höjd

Glasruta

Sittplats

Flyttbar kortläsare