Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ensjöbadet

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-07-06 08:04:47
Adress
Ensjövägen
603 66
Norrköping
Telefon
+46 11152959
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,6 m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 5 %
 • Underlaget på handikapparkeringen är lös, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1 % i sidled
 • Handikapparkeringen är 12m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Gångytan lutar 1,5 % i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3,6 bm

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 300 cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande yta

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 3 %
 • Lutningens sträckning är 35 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Kioskkassa

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0 NCS mot underlag
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Kassa med fast höjd

 • Höjden på disken är 105 cm
 • Längden på disken är 198cm
 • Benutrymmets djup är 15 cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,68 NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 154 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,59 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,59 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40 mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,59 NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2 cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 5 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal

Handikapptoalett

 • 41 cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 91 cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 166 cm
 • Längden är 170 cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46 cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 100 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 160 cm från golvet
 • Kroken har höjden 147 cm
 • Kroken är placerad 60 cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 121/70 cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 83 cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80 cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80 cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 54 cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86 cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 41 cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är halksäker, lös, ojämn
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 5 %
 • Lutningens sträckning är 31 m
 • Ytan efter lutningens slut är 10 m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2 % i sidled

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 3 m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3 m

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är sand
 • Gångvägens yta fram till bryggan är sand

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 2,5 %
 • Lutningens sträckning är 40 m

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 3 m

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 4 %
 • Lutningens sträckning är 1,9 m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0 NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 2 m
 • Vändytans fria längd är 27 m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Rastplats

 • Bredden lutar 2%
 • Längden på ytan lutar 1 %
 • Underlaget är ojämn, hårdgjord
 • Den fria ytans bredd är 3 m
 • Ytans längd är 3 m
 • 73 cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 28 cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 25 cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 60 cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 3 m

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Passageöppningen

Cykelväg vid gångväg

Alternativa lutningen

Kioskkassa

Skriv ut

Kioskkassa

Kassa med fast höjd

Glasruta

Toalett

Skriv ut

Toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Övrig toalett

Badplats

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Sittplats

Hundar

Stranden

Stranden

Alternativ lutning

Bryggan

Alternativ lutning

Brygga

Badstege ner i vattnet

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill