Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Folkparken

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-11-19 13:38:08
Adress
Dragsgatan 15
602 19
Norrköping
Telefon
+46 11106155
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3 m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.7 %
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0 % i sidled
 • Handikapparkeringen är 56.4 m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2.98 m
 • Gångvägens underlag är halksäker, hårdgjord
 • Gångytan lutar 6.2 % i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.98 m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 6.2 %
 • Lutningens sträckning är 40 m
 • Ytan efter lutningens slut är 100 m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.8 % i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppningen

 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 6.2 % i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0 % i sidled
 • Passageöppningens fria bredd är 300 cm
 • Belysning finns inte
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 6.2 % i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångvägens underlag är jämn, halksäker
 • Gångytan längslutning är 0.4 %
 • Gångytan är 205 m lång
 • Belysning finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 51 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 25 m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3 m

Rastplats

 • Bredden lutar 0 %
 • Längden på ytan lutar 0 %
 • Underlaget är lös, jämn, halksäker
 • Den fria ytans bredd är 3 m
 • Ytans längd är 3 m
 • 65.5 cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 13.3 cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 13 cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 79 cm från underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, klättring

Gungan

 • Den fria vändytan är 3 m i diameter
 • Vändytan lutar 0 % i längsriktning
 • Vändytan lutar 0 % i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.1 NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 3 m i diameter
 • Vändytan lutar 0 % i längsriktning
 • Vändytan lutar 0 % i sidled
 • Fria vändytans underlag är ojämnt, löst
 • Ljushetskontrasten är 0 NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sittplats

 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 51 cm
 • Sittplatsen är placerad innanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3 m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 2.4 %
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3 m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 0 %
 • Den fria ytans underlag är jämn

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 63.5 cm bred
 • Trappans steg är 17.3 cm djupa
 • Det är 9 st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 16.4 cm höga
 • Trappan är jämn
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Det finns utstickande plansteg
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Fribärande trappa

 • Fribärande trappa har 0 NCS ljushetskontrast upptill
 • Markeringen nedtill av fribärande trappan har en ljushetkontrast på 0.1 NCS
 • Det finns inte kännbar markering under fribärande trappa

Höger ledstång

 • Ledstångens höjd är 82 cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 24 cm

Vänster ledstång

 • Ledstångens höjd är 82 cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 24 cm

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 8.3 % i längsriktning
 • Vändytan lutar 0 % i sidled
 • Fria vändytans underlag är ojämnt, löst
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3 m
 • Ljushetskontrasten är 0.1 NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlådebord

 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Vändytan lutar 1.5 % i sidled
 • Vändytan lutar 5.1 % i längsriktning
 • Den fria vändytan är 1.12 m i diameter
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0 NCS mot omgivande ytor
 • Fri höjd under bordet är under 50 cm, 50-60 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 35 cm
 • Fri bredd under bordet är 44 cm

Lägre sittplats

 • Lägre sittplats finns
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 30 cm
 • Sittplatsen är placerad innanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3 m
 • Den fria ytan lutar 2.4 % i sidled
 • Den fria ytan intill är 114 m lång
 • Lutningen på längden av den fria ytan intill är 2.6 %
 • Den fria ytans underlag är lös, ojämn

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är ojämnt, löst
 • Vändytan lutar 1.4 % i sidled
 • Vändytan lutar 2.0 % i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3 m i diameter
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0 NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Sittplatsen är placerad innanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3 m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 0.5 %
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3 m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 2.8 %
 • Den fria ytans underlag är ojämn

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Entré

Skriv ut

Passageöppningen

Passageöppningen

Passageöppningen

Utemiljö

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Sittplats

Sittplats

Rastplats

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Klätterredskap

Klätterredskap

Sittplats

Sittplats

Trappa

Fribärande trappa

Höger ledstång

Vänster ledstång

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlådebord

Sandlådebord

Lägre sittplats

Lägre sittplats

Sandlåda i marknivå

Sandlåda i marknivå

Sittplats

Sittplats