Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hageby bibliotek

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 23:22:26
Adress
Lidaleden 8
600 02
Norrköping
Telefon
+46 011-15 27 04
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 5m
 • Av- och påstigningsplatsen är 105m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0 NCS mot underlag

Vindfång

 • Dörr intill karuselldörr öppnas manuellt

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 56cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 45m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 8,6m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,4%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,8% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 110m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0 NCS mot underlag

Vindfång

 • Dörr intill karuselldörr öppnas manuellt

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0 % i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 56cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 5m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 45m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 8,6 m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 190mm

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 151cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,68NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 300cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 140cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning

Kontrast

 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,6cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,3cm

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 110cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är lutande
 • Skyltens information finns med text
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0 NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 173cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 263cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,62NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 200mm

Höj- och sänkbar disk

 • Längden på disken är 340cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 86cm
 • Högsta höjden på disken är 120cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,4NCS

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate, dator, surfplatta
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0 NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 86cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 120cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Låneautomat

 • Den fria ytans längd är 150cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns visuell information
 • Anropsknappen är placerad 80cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 37cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är touchknapp
 • Det finns inte akustisk information

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 4 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 141cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 145cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 78cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 81cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 59cm
 • Fri bredd under bordet är 50cm

Bibliotek

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Det finns inte tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa
 • En gångyta är 150cm bred
 • Ingen information finns som ljudformat
 • All information finns på lättläst svenska
 • Viss information finns på punktskrift
 • All information som finns på webben finns i anpassad form

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 12mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,62NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 11cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 164cm från underlag

Övriga datorbord

 • Fri höjd under bordet är 80cm

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

 • Funktionen är placerad 111cm över underlag
 • Djupet på utrymmet under bordet är 0cm

Bokinkast inomhus

 • Den fria ytans längd är 170cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Den fria ytan lutar 0 % i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0 % i sidled
 • Bokinkastet är placerat 113cm ovanför golvet

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Vindfång

Gångvägen

Löst föremål

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Vindfång

Gångytan

Gångytan

Löst föremål

Ingång

Skriv ut

Skylt från tak

Utformning av skylt från tak

Skylt vid dörr

Passageöppning

Passageöppning

Passageöppning

Kontrast

Tröskel

Entré

Orienteringstavla utan tal

Reception

Skriv ut

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Höj- och sänkbar disk

Receptionen

Höj- och sänkbar kortläsare

Låneautomat

Skriv ut

Låneautomat

Låneautomat

Bibliotek

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Bibliotek

Hyllor finns

Övriga datorbord

Övrig teknisk utrustning i bibliotek

Bokinkast inomhus

Bokinkast inomhus