Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hemgården

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-04-06 10:57:32
Adress
Saltängsgatan 7
602 22
Norrköping
Telefon
+46 011-12 99 70
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5 m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2 %
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1 % i sidled
 • Handikapparkeringen är 72 m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0 NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2,40 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1,5 % i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0,9m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 240cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 300cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 83cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,27NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Rampen

 • Rampen lutar 5,5%
 • Lutningen på rampen är 6m lång
 • Rampen är 130cm bred
 • Rampen lutar 0,5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 70cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 12cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 70cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 223cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 83 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 183 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 118 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0 cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 87 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 185 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 125 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,91NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 300 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0 cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69 cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 30 cm
 • Fri bredd under bordet är 63 cm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 170 cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0 cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 147 cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,54 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 35 mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 77 cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2 cm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 172 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 182 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,34 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 245 cm
 • Den fria ytans bredd är 187 cm
 • Kroken har höjden 168 cm

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 177cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0 NCS

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 144 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 162 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20 mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 135 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 248cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2 cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 26 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 50 cm
 • Draghandtaget är placerat 83 cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 187 cm
 • Längden är 300 cm
 • 66 cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 84 cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48 cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 90 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 182 cm från golvet
 • Kroken har höjden 120 cm
 • Kroken är placerad 60 cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 82/116 cm från golvet
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80 cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60 cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 84 cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 55 cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 55 cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 212cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 222 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,17NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,17 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 35 mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,50 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 112 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 75 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 230 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 60 cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Samlingsrum

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70 cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 52 cm
 • Fri bredd under bordet är 130 cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill

Trappa

 • Det är 12 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 130 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,24 NCS
 • Trappans steg är 17 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,24 NCS
 • Trappans steg är 29 cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93 cm
 • Ledstången sträcker sig 300'cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 300 cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 84 cm
 • Ledstången sträcker sig 5 cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 5 cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,81 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 106 cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 22 cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300 cm
 • Den fria ytans bredd är 125 cm
 • Djupet på hisskorgen är 100 cm
 • Hisskorgens bredd är 83 cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 5 mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0 NCS
 • Ledstången är 88 cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 64 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,54 NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5 cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 118 cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 86 cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 7 cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,22 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,22 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 35 mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 90 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 180 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 47 cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 56cm
 • Fri bredd under bordet är 123 cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 155 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 163 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,13 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,13 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 35 mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 79 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,42 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 12 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 92 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 158 cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 52 cm
 • Fri bredd under bordet är 130 cm

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 157 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,17 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,17 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40 mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 84 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,48 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,8 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 61cm
 • Fri bredd under bordet är 130 cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 82 cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,8 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1 cm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 79 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 42 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 14 cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,88 NCS mot omgivningen

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred

Samlingsrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 64 cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 76 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 40 cm
 • Fri bredd under bordet är 151 cm

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Passageöppningen

Ingång

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Vindfångets slagdörr

Tröskel

Entréhall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Skylt från tak

Passageöppning

Tröskel

Skylt på vägg

Kapprum

Utskjutande kapphylla

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Samlingsrum (Stora salen )

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Samlingsrum

Sittplats

Bord

Nivåskillnader inomhus (En hiss, tre trappor)

Skriv ut

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Konferensrum (Bokrummet, plan 1)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Mötesrum (Åsarummet, plan 2)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Mötesrum

Konferensrum (Första kammaren, plan 3)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Samlingsrum ( Folkdanssalen, källarvåningen )

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Enskilt steg

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Samlingsrum

Sittplats

Bord