Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hörsalen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-09-10 10:43:14
Adress
Drottninggatan 48
60232
Norrköping
Telefon
+46 11150000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 0 m
 • Hållplatsen lutar 0.5 % i längsled
 • Hållplatsytan lutar 0.4 % i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Kantstenen vid hållplatsen är 17 cm hög
 • Hållplatsytan är 3 m bred där den främre fordonsdörren finns när fordonet har stannat vid hållplatsen
 • Hållplatsytan är 3 m bred där den bakre dörren på fordonet finns när man stannat vid hållplatsen.
 • Kännbart ledstråk finns inte till påstigningsplatsen
 • Kännbart ledstråk finns utmed hållplatsytan
 • Ljushetskontrasten på ledstråket utmed hållplatsytan är 0.43 NCS mot bakgrunden
 • Cykelväg finns inte placerad så den går genom hållplatsytan

Finns på hållplatsen

 • Trafikinformation i realtid finns
 • Närområdeskarta finns inte
 • Tidtabellens underkant är placerad 105 cm från marken

Väderskyddet

 • Väderskyddet är 3.4 m långt
 • Väderskyddet är 1.3 m djupt
 • Den fria vändytans diameter är 1.3 m inuti väderskyddet
 • Belysning finns inuti väderskyddet
 • Nivåskillnaden mellan väderskyddet och marken utanför är 0 mm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 53 cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0 m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0 NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1.4 % i sidled
 • Gångytan är 43.6 m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 300 cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande yta

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 4.6 %
 • Lutningens sträckning är 8.4 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 105 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 260 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 293 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.4 % i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.8 cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 98 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 69.6 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 17 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2 NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 68 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 300 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.06 NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Dörr intill karuselldörr saknas
 • Dörr intill vändkors saknas
 • Det finns inte möjlighet att tillkalla personal

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0 NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.8 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 193 cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 260 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 293 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.4 % i längsriktning

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35 NCS mot omgivande vägg

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 134 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 154 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.76 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.76 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15 mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 82 cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.21 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.21 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.2 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.5 cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62 cm
 • Draghandtaget är placerat 98 cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 220 cm
 • Längden är 204 cm
 • 103 cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 69 cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47 cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.6 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 91 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190 cm från golvet
 • Kroken har höjden 111 cm
 • Kroken är placerad 119 cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 97 cm
 • Skötbordets längd är 75 cm
 • Skötbordets bredd är 46 cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 135 cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 72 cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 3 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80 cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80 cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60 cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80 cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 23 cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.05 NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 17 cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 88 cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300 cm
 • Den fria ytans bredd är 300 cm
 • Kroken har höjden 164 cm
 • Skyddande gavlar finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 113 cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.4 cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 216 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 216 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 150 cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 66 cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 180 cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 203 cm
 • Den fria ytans bredd är 150 cm
 • Djupet på hisskorgen är 145 cm
 • Hisskorgens bredd är 109 cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0 mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.43 NCS
 • Ledstången är 90 cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 97 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 66 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 180 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.49 NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0 NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 7 s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 106 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 68 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.53 NCS

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3.5 cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 112 cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 106 cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 63 cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 9 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 145 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6 NCS
 • Trappans steg är 15 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6 NCS
 • Trappans steg är 32 cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87 cm
 • Ledstången sträcker sig 15 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 25 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.68 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 111 cm
 • Ledstången slutar 16 cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 9 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 144 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.59 NCS
 • Trappans steg är 16 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.59 NCS
 • Trappans steg är 32 cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 110 cm
 • Ledstången slutar 15 cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 84 cm
 • Ledstången sträcker sig 13.7 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 21 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.68 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 110 cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.48 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1 cm

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 69 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 158 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0 NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0 NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10 s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 71 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 63 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0 NCS

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 4.7 %
 • Lutningens sträckning är 7.76 m

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 144 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 188 cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Fasta sittplatser

 • Det finns 2 st platser för rullstol
 • Totalt finns 154 st sittplatser
 • Rullstolsplatser finns inte fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 46 cm
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 64 cm bred
 • En gångyta är 15 cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 134 cm
 • Den fria ytan lutar 0.3 % i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.3 % i sidled
 • Fri sikt vid räcke finns från höjden 49 cm
 • Fri sikt vid räcke finns upp till höjden 46 cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas

Hållplats

Skriv ut

Hållplatsens yta

Hållplatsens yta

Finns på hållplatsen

Finns på hållplatsen

Väderskyddet

Sittplats

Gångväg från närmaste hållplats till entré

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Passageöppningen

Alternativa lutningen

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Kapprum

Skriv ut

Kapprum

Kapprum

Konsertsal (Nedre sittplatser)

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Tröskel

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Nivåskillnader inomhus (Hiss till övre sittplatser)

Skriv ut

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas med manöverdon

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Nivåskillnader inomhus (Trappa till övre sittplatser)

Skriv ut

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Nivåskillnader inomhus (Trappa till övre sittplatser)

Skriv ut

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Konsertsal (Övre sittplatser)

Skriv ut

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Alternativ lutning

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Fasta sittplatser

Platser för rullstol

Platser för rullstol