Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Louis De Geer Flygeln

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-04-14 13:10:54
Adress
Holmentorget
602 81
Norrköping
Telefon
+46 011-15 50 31
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 7 m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0 %
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1 % i sidled
 • Handikapparkeringen är 187 m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,04NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 1 % i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,7 m

Gångvägen

 • Ytan efter lutningen lutar 1 % i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 300 cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande yta

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Trappa

 • Trappan kompenseras av alternativ lutning

Trappan

 • Det är 7 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 300cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0'NCS
 • Trappans steg är 70 cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 6%
 • Lutningens sträckning är 30 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 300 mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,31 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 55 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 83 cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 88 cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0 cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,81 NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 16 s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 100 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 135 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,09NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 83 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 82 cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 20 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 126 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0 NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 16 s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 79 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 20 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0 NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 84cm över golv
 • Markeringens färg är grå
 • Markeringen är placerad 83cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 300 cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 30 cm
 • Fri bredd under bordet är 70 cm

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 100 mm
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden

Informationsplats

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning
 • Anpassad hemsida enligt WAI finns

Informationsdisk

 • Längden på disken är 300cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0 NCS

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0 NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300 cm
 • Den fria ytans bredd är 300 cm
 • Kroken har höjden 157 cm

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 161cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0 NCS

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 160 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 168 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,45 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 214 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30 NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 80 cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 220cm
 • Längden är 220 cm
 • 89 cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 95 cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46 cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 90 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190 cm från golvet
 • Kroken har höjden 121cm
 • Kroken är placerad 20 cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 103 cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 110cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78 cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 77cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 66 cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80 cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 40 cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20 cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 80 cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 3 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 300 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Trappans steg är 17 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Trappans steg är 29 cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Ledstångens höjd är 90 cm
 • Ledstången sträcker sig 0 cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 14 cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 111cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 5 cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300 cm
 • Den fria ytans bredd är 177cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 89 cm
 • Djupet på hisskorgen är 157cm
 • Hisskorgens bredd är 103 cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 10 mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0 NCS
 • Ledstången är 90 cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 111 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 5 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0 NCS
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10 s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 100 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 40 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0 NCS

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 7 cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 125cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 98cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 40 cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 115 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,11 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,23 NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 53 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10 s

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 277 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 277 cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill, kännbart markerad nedtill
 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill, kännbart markerad nedtill

Trappa

 • Det är 43st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 118 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Trappans steg är 11 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Trappans steg är 50 cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är jämn, halksäker
 • Det är 8 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 90 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,34 NCS
 • Trappans steg är 18,5 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Trappans steg är 25 cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Fasta sittplatser

 • Det finns 4 st platser för rullstol
 • Totalt finns 600 st sittplatser
 • Rullstolsplatser finns fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 45cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 54 cm bred
 • En gångyta är 37 cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 300 cm
 • Den fria ytan lutar 0 % i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0 % i sidled

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Podium

 • Podiets kant har ljushetkontrast 0,38 NCS
 • Hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill

Trappa

 • Det är 15st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 184cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,33 NCS
 • Trappans steg är 15 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,33NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100 cm
 • Ledstången sträcker sig 23 cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 50 cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100 cm
 • Ledstången sträcker sig 30 cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 30 cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 111cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 5cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 177cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 89 cm
 • Djupet på hisskorgen är 157 cm
 • Hisskorgens bredd är 103 cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 10 mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0 NCS
 • Ledstången är 90 cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 111cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10 s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 100 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 40 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0 NCS

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 7cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 125 cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 98 cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 40cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 120 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,39 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,11 NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,39 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48 cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lösa sittplatser

 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 300 cm bred
 • En gångyta är 300 cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Den fria ytan lutar 0 % i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0 % i sidled

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländande
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 70 mm

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 159cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 168 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,30 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 196 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,84 NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 5 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60 cm
 • Draghandtaget är placerat 80 cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 220 cm
 • Längden är 300 cm
 • 94 cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 87 cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46 cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 89 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190 cm från golvet
 • Kroken har höjden 123cm
 • Kroken är placerad 30 cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 97 cm
 • Skötbordets längd är 73 cm
 • Skötbordets bredd är 60 cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 92 cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80 cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80 cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 65 cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84 cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 142 cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 28 cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 80 cm från golv

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Passageöppningen

Fast föremål

Cykelväg vid gångväg

Trappa

Trappan

Alternativa lutningen

Ingång

Skriv ut

Skylt från tak

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Entréhall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Skylt från tak

Informationsplats

Informationsdisk

Flyttbar kortläsare

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Kapprum

Utskjutande kapphylla

Handikapptoalett

Skylt från tak

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Nivåskillnader inomhus (Leder till aulan)

Skriv ut

Trappa

Trappa

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Aula

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Trappa

Trappa

Fasta sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Platser för rullstol

Åhörarplatser

Podium

Trappa

Trappa

Nivåskillnader inomhus (Leder till Konsertsal)

Skriv ut

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Konsertsal

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Lösa sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Platser för rullstol

Åhörarplatser

Handikapptoalett (Källarvåning)

Skriv ut

Skylt från tak

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg