Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Louis De Geer konsert och kongress

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-04-14 13:20:56
Adress
Dalsgatan 15
602 81
Norrköping
Telefon
+46 011-15 50 30
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,5 m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0 %
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringen är 53m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0 NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 8,2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2 % i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 8,2 m
 • Sittplatsens sitthöjd är 48 cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 9 m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Stegets höjd är 14 cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0 NCS mot omgivningen
 • Lutningen i längsriktning är 2 %
 • Lutningens sträckning är 3,4 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 300 mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 123 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 194 cm från underlaget

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 115 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 179cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30 mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 117 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 84 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 113 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0 NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80/90cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 300 cm från närmaste hinder
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0 NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20 s

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 65 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Markeringens underkant är placerad 122 cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 134cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 270 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 300 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,77 NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0 NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20 s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 85 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 15cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,77 NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,04 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42 cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,61 NCS mot bakgrunden

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,61 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 70 mm

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 112cm
 • Längden på disken är 300 cm
 • Benutrymmets djup är 26 cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,06 NCS
 • Svängrumytans bredd är 300m
 • Svängrumsytan lutar 0 % i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 300 m
 • Svängrumsytan lutar 0 % i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Höjden på disken är 115 cm
 • Längden på disken är 300 cm
 • Välbelyst disk finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0 NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Dator vid receptionsdisk finns inte
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0 NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 118 cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 130cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 144 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 244 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 2,3%
 • Lutningens sträckning är 5,6 m

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300 cm
 • Den fria ytans bredd är 300 cm
 • Kroken har höjden 156 cm

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns inte en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0 NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 275 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 287 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,33NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,33 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 140 mm

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 160 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 177cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,33 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 285cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 5 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 87cm
 • Draghandtaget är placerat 60 cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 168cm
 • Längden är 277cm
 • 157cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 85cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46 cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 114 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 187cm från golvet
 • Kroken har höjden 153 cm
 • Kroken är placerad 47 cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 100cm
 • Skötbordets längd är 73cm
 • Skötbordets bredd är 60 cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 112 cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 46 cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 80 cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 80 cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 65 cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 48 cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 28 cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 146 cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa - Mot Trozelligalleriet

 • Trappan kompenseras av hiss, alternativ lutning

Trappa

 • Det är 24 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 158cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,07 NCS
 • Trappans steg är 15 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,07 NCS
 • Trappans steg är 35 cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89cm
 • Ledstången sträcker sig 17 cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 17 cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89cm
 • Ledstången sträcker sig 17cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 17cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 108 cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 200 cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300 cm
 • Den fria ytans bredd är 300 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,18 NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 204 cm
 • Hisskorgens bredd är 97 cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 3 mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,01 NCS
 • Ledstången är 90 cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 8,8 / 2,3%
 • Lutningens sträckning är 1,9 / 5,7'm

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90 cm

Skjutdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 107 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 200 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,18 NCS
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 30 s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 112 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 44 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0 NCS

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 7 cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 112 cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 100 cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 33 cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill, kännbart markerad nedtill

Trappa

 • Det är 8 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 300cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,52 NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,52 NCS
 • Trappans steg är 33 cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93 cm
 • Ledstången sträcker sig 18cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 12cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången sträcker sig 18cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 12cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 72 cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 35cm
 • Fri bredd under bordet är 137 cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk, kosher mat
 • Maten hanteras med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 75 cm bred
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte
 • Maträtter som visas på bild finns
 • Buffé finns
 • Utställning med maträtter finns inte
 • Personlig service finns vid beställning

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 140 cm
 • Kassapriset är placerat 130cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0 NCS
 • Kassans höjd är 130 cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns inte en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Buffébordet är 90 cm högt
 • Självbetjäningsdiskens höjd är 100 cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 128 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 67 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 140 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 250 cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fasta sittplatser

 • Det finns 6 st platser för rullstol
 • Totalt finns 1299st sittplatser
 • Rullstolsplatser finns fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 46cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lösa sittplatser

 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 46cm
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 53 cm bred
 • En gångyta är 30 cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 190 cm
 • Den fria ytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0 % i sidled
 • Fri sikt vid räcke finns från höjden 86 cm
 • Fri sikt vid räcke finns upp till höjden 135 cm

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 136 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 66 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 82 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 82 cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 107 cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 111cm

Fasta sittplatser

 • Det finns 5 st platser för rullstol
 • Totalt finns 200 st sittplatser
 • Rullstolsplatser finns fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 42 cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 300 cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 300 cm
 • Den fria ytan lutar 0 % i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0 % i sidled

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 300 cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 69 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 180 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 60 cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 72cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 45 cm
 • Fri bredd under bordet är 100 cm

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Ingång

Skriv ut

Skylt från tak

Utformning av skylt från tak

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Slagdörren

Slagdörren

Gångmatta innanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Skylt från tak

Utformning av skylt från tak

Disk med fast höjd

Glasruta

Receptionen

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fristående skylt

Alternativ lutning

Kapprum

Sittplats

Disk med fast höjd

Flyttbar kortläsare

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Skylt vid dörr

Pictogram

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Nivåskillnader inomhus (sex trappor, en hiss)

Skriv ut

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Manöverpanelen i hissen

Nivåskillnader inomhus

Skriv ut

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Matservering

Skriv ut

Matservering

Matservering

Matservering

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare

Serveringshöjd

Serveringshöjd

Konsertsal (De Geerhallen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Fasta sittplatser

Lösa sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Platser för rullstol

Åhörarplatser

Konferensrum (Hemerycksalen, plan 1)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Fasta sittplatser

Platser för rullstol

Åhörarplatser

Konferensrum (Trozelligalleriet, plan 1)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Åhörarplatser