Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Norrköpings flygplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 23:25:43
Adress
Norrköpings flygplats
303 61
Norrköping
Telefon
+46 011-153722
Epost
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 45m
 • Av- och påstigningsplatsen är 4,5m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 130cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 1cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 10%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 4m
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0 NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2,9m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1,4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,9m
 • Sittplatsens sitthöjd är 38cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 23m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 5,5m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 75m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2m
 • Sittplatsens sitthöjd är 38cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 80m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 23m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 5,5m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,5 / 3,7m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,4%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,4% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 42m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0 NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,9m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0 % i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,9m
 • Sittplatsens sitthöjd är 38cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 47m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 23m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 5,5m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 14%
 • Lutningens sträckning är 0,8m
 • Ytan efter lutningens slut är 1,7m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,4% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 11,6%
 • Lutningen på rampen är 0,4m lång
 • Rampen är 225cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,52NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 120mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,52NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 231cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 77cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 90cm över underlaget
 • Markeringens färg är blå

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 97cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0 NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 7s

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 111cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 138cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,53NCS

Slagdörren öppnas automatiskt

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0 NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 7s

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 237cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 95cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 95cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 102cm över underlaget
 • Markeringens färg är blå

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 285cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 38cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 105cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 130cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,71NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,71NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 0 mm

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 105cm
 • Längden på disken är 340cm
 • Benutrymmets djup är 9cm
 • Välbelyst reception finns
 • Ringklockan är placerad 105cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 0 cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0 NCS

Informationsplats

 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,08NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 105cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 105cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Bokningsmöjlighet

 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns

Trafikinformation

 • Monitorns funktioner är placerade 207cm från underlag
 • Det fria utrymmet framför monitorn är 300cm
 • Djupet på det fria benutrymmet är 300cm
 • Akustiskt tal finns inte
 • Möjlighet att välja teckenstorlek på informationen finns inte
 • Hörselteknisk utrustning finns inte
 • Högtalarinformation med god ljudkvalitet finns
 • Ljudet har kort efterklang
 • Visuell information finns
 • Visuell lystringssignal finns inte före trafikinformationen
 • Akustisk ljudsignal före trafikinformation finns
 • Läsbar information finns inte som komplement till högtalarinformationen
 • Visuell information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Visuell information om försening finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Akustisk information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen

Disk med fast höjd - Incheckning

 • Svängrumytans bredd är 3m
 • Svängrumsytan lutar 0 % i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 2,3m
 • Svängrumsytan lutar 0 % i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Höjden på disken är 100cm
 • Längden på disken är 63 / 90cm
 • Välbelyst disk finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,20NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,79NCS mot bakgrunden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 196cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 204cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,79NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,79NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 240cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,37NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,58NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 30cm
 • Draghandtaget är placerat 87cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 220cm
 • Längden är 260cm
 • 93cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 37cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 44cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 95cm från golvet
 • Spegelns överkant är 175cm från golvet
 • Kroken har höjden 148cm
 • Kroken är placerad 22cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 120cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 128cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 72cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 72cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 48cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,40NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 220cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 77cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 85cm över underlaget
 • Markeringens färg är blå

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 185cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Samlingsrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 58cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 60cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 24cm
 • Fri bredd under bordet är 60cm

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,79NCS mot bakgrunden

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 196cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 204cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,79NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,79NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 158cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,37NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,58NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 84cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 30cm
 • Draghandtaget är placerat 90cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 240cm
 • Längden är 210cm
 • 70cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 53cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 44cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 113cm från golvet
 • Spegelns överkant är 174cm från golvet
 • Kroken har höjden 125cm
 • Kroken är placerad 62cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 86cm
 • Skötbordets längd är 74cm
 • Skötbordets bredd är 64cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 114cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 83cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 70cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 76cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 83cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,57NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 74cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,64NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 163cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,52NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,52NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 120mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ledsagning

 • Det finns möjlighet att beställa ledsagning
 • Speciell mötesplats för ledsagning finns inte
 • Det finns inte anropskommunikation vid handikapparkeringsplatsen för att påkalla ledsagning och bagagehjälp
 • Anropskommunikation finns inte vid hållplats för att påkalla ledsagning och bagagehjälp
 • Anropskommunikation finns inte vid station för att påkalla ledsagning och bagagehjälp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns
 • Det finns flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är flyttbar

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Fast föremål

Parkering och gångväg (Långtidsparkering)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Fast föremål

Parkering och gångväg (Korttidsparkering)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Fast föremål

Ingång till terminal

Skriv ut

Rampen

Skylt från tak

Utformning av skylt från tak

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas automatiskt

Entré

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Terminalbyggnad

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Skylt från tak

Utformning av skylt från tak

Informationsdisk

Informationsplats

Informationsplats

Höj- och sänkbar kortläsare

Bokningsmöjlighet

Trafikinformation

Trafikinformation

Disk med fast höjd - Incheckning

Toalett

Skriv ut

Handikapptoalett

Skylt från tak

Bildsymbol (ej pictogram)

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Samlingsrum (Gate 2)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Enfärgad, bred markering över glasruta

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Samlingsrum

Sittplats

Bord

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Ankomsthall

Skriv ut

Slagdörr

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Ledsagning

Skriv ut

Ledsagning

Personlyft

Skriv ut

Personlyft