Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Norrköpings stadsmuseum

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-08-03 10:31:14
Adress
Västgötegatan 19
602 21
Norrköping
Telefon
+46 011-15 26 20
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5.9 m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.7 %
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.3 % i sidled
 • Handikapparkeringen är 80 m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0 NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0 % i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3 m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 5.0 %
 • Lutningens sträckning är 22 m
 • Ytan efter lutningens slut är 2.0 m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.5 % i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 175 cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.07 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 250 mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 80 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 230 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.07 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 250 mm

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 96 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 178 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30 mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 280 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.1 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 130 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.06 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 150 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 237 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0 cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 85 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.61 NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 66 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 75 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0 NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0 NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 18 s
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0 NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 18 s

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 151 cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är lutande
 • Skyltens information finns med bildsymbol annan än pictogram, fotografi
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0 NCS

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 173 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 231 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 100 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 39 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, halksäker, jämn
 • En gångyta är 300 cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.10 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 56 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 74 cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 78 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 30 cm
 • Fri bredd under bordet är 60 cm

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 90 cm
 • Längden på disken är 119 cm
 • Benutrymmets djup är 7 cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.23 NCS

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Dator vid receptionsdisk finns inte
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 126 cm

Kontrast

 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35 NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 104 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker, jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 215 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 84 cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Ramp

 • Rampen lutar 4.4 %
 • Lutningen på rampen är 3.54 m lång
 • Rampen är 165 cm bred
 • Rampen lutar 0 % i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är halksäker, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.2 NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90 cm
 • Ledstången sträcker sig 13 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 13 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90 cm
 • Ledstången sträcker sig 8 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 122 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.78 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns inte konsekvent placerad
 • Lägsta hyllan är placerad 18 cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 226 cm från underlag

Klädstång

 • Klädstången är placerad 112 cm från golvet

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 151 cm
 • Kassapriset är placerat 116 cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0 NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 4 mm
 • Kassans höjd är 91.6 cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0 NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 192 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 212 cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 55 mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill

Trappa

 • Det är 4 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 108 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Trappans steg är 16 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Trappans steg är 28 cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93 cm
 • Ledstången sträcker sig 0 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 84 cm
 • Ledstången sträcker sig 0 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 10 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,82 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 95 cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 26 cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 254 cm
 • Den fria ytans bredd är 300 cm
 • Djupet på hisskorgen är 274 cm
 • Hisskorgens bredd är 175 cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0 mm när hissen stannat
 • Sittplatsen är flyttbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 55 cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 140 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.13 NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 80 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 95 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 206 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0 NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 110 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 0 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0 NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.57 NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 14 s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 7 cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 112 cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 104 cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 0 cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 219 cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 8.9 %
 • Lutningens sträckning är 0.51 m

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 99 cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 169 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 85 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 65 cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.79 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.68 NCS mot omgivande vägg
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5 cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 26 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 31 cm från underlaget
 • Underkanten på skylten är placerad 26 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 31 cm från underlaget
 • Underkanten på skylten är placerad 26 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 31 cm från underlaget

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.52 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50 mm
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.52 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50 mm
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.52 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50 mm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300 cm
 • Den fria ytans bredd är 300 cm
 • Kroken har höjden 178 cm

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 156 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.64 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 91 mm
 • Underkanten på skylten är placerad 154 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 163 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.64 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 91 mm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 42.5 cm
 • Draghandtaget är placerat 80 cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 209 cm
 • Längden är 260 cm
 • 82 cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 92 cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49 cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.77 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 104 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 177 cm från golvet
 • Kroken har höjden 156 cm
 • Kroken är placerad 31 cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 92 cm
 • Skötbordets längd är 66 cm
 • Skötbordets bredd är 53 cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 119 cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 107 cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 71 cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 71 cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 62 cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85 cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 125 cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 70 cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0 NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0 NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 110 cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 145 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, halksäker, jämn
 • En gångyta är 300 cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.10 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 210 cm
 • En gångyta är 145 cm bred
 • 0 % av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0 % av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Visning eller guidning

 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte

Teckentolkning

 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 45 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 130 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.82 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20 mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 84 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 210 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.82 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30 mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.67 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1 cm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 118 cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3 cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, halksäker
 • En gångyta är 135 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker, hårdgjord
 • En gångyta är 300 cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 53 cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta placering av teknisk funktion är 100 cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns inte
 • En gångyta är 133 cm bred
 • 20 % av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 5 % av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Visning eller guidning

 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte

Teckentolkning

 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 16.1/ 17.1 %
 • Lutningens sträckning är 120/104 m

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 70 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 85 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.79 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 14 mm

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 84 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 191 cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.79 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 25 mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 83 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 3 cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker, jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 116 cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • En gångyta är 119 cm bred
 • 50 % av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0 % av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Visning eller guidning

 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte

Teckentolkning

 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning

Ramp

 • Rampen lutar 8.3 %
 • Lutningen på rampen är 1.3 m lång
 • Rampen är 117 cm bred
 • Rampen lutar 0 % i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.50 NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Rampen lutar 10.7 %
 • Lutningen på rampen är 6.64 m lång
 • Rampen är 115 cm bred
 • Rampen lutar 1.7 % i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är halksäker, jämn, hårdgjord
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.50 NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Rampen lutar 7.8 %
 • Lutningen på rampen är 4.45 m lång
 • Rampen är 108 cm bred
 • Rampen lutar 0.8 % i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.50 NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 113 cm
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 110 cm
 • Ledstången sträcker sig 93 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.63 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 99 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3 cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 160 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, halksäker, jämn
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 120 cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 93 cm
 • En gångyta är 160 cm bred
 • 0 % av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0 % av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Visning eller guidning

 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte

Teckentolkning

 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 15 cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.50 NCS mot omgivningen

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 73 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 173 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.66 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 5 mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.52 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.52 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1 cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 110 cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • En gångyta är 110 cm bred
 • 50 % av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0 % av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Visning eller guidning

 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte

Teckentolkning

 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 15 cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.50 NCS mot omgivningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker, hårdgjord
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130 cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • En gångyta är 300 cm bred
 • 0 % av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0 % av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Visning eller guidning

 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte

Teckentolkning

 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 75 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.61 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1 cm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 91 cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1 cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 137 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker, hårdgjord
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på Qcm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44 cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 99 cm
 • Högsta placering av teknisk funktion är 100 cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns
 • En gångyta är 125 cm bred
 • 20 % av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0 % av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Visning eller guidning

 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte

Teckentolkning

 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 94 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 163 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.61 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20 mm

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 147 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 179 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.61 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20 mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 97 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.46 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 96 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.64 NCS mot omgivande vägg

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 3.4 %
 • Lutningens sträckning är 10.8 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 134 / 108 cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.48 NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, halksäker
 • En gångyta är 109 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 167 cm
 • En gångyta är 77 cm bred
 • 0 % av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 100 % av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Visning eller guidning

 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte

Teckentolkning

 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 5.8 %
 • Lutningens sträckning är 4.6 m

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 106 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 187 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.63 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 6 mm

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Passageöppningen

Ingång

Skriv ut

Skylt från tak

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Slagyta

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Disk med fast höjd

Receptionen

Receptionen

Receptionen

Butik

Skriv ut

Passageöppning

Kontrast

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Butikslokal

Hyllor finns

Klädstång

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Nivåskillnader inomhus (Hiss Plan1 )

Skriv ut

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagyta

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Toalett inomhus (och kapprum)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Alternativ lutning

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Tröskel

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Kapprum

Sittplats

Handikapptoalett

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Utställningsrum (Plan 1 Ditt Magasin)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Visning eller guidning

Syntolkning

Teckentolkning

Fristående skylt

Skylt på vägg

Utställningsrum (Plan 2 Spinnsalen)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Visning eller guidning

Syntolkning

Teckentolkning

Alternativ lutning

Fristående skylt

Skylt vid dörr

Utställningsrum (Plan 2 Filmhyllan)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Visning eller guidning

Syntolkning

Teckentolkning

Ramp

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Utställningsrum (Plan 2 Hantverksgatan)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Visning eller guidning

Syntolkning

Teckentolkning

Enskilt steg

Skylt på vägg

Utställningsrum (Plan 2,5 Handelsboden Ej nåbar med hiss)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Belysning av föremål

Utställning

Visning eller guidning

Syntolkning

Teckentolkning

Enskilt steg

Utställningsrum (Plan 3 Rum för fotografi)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Visning eller guidning

Syntolkning

Teckentolkning

Utställningsrum (Plan 3 Forntidsrummet)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Visning eller guidning

Syntolkning

Teckentolkning

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Passage

Skriv ut

Slagdörr

Alternativ lutning

Slagdörr

Utställningsrum (Hantverkarutställning)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Visning eller guidning

Syntolkning

Teckentolkning

Alternativ lutning

Skylt på vägg