Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rådhuset Norrköping

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 23:23:22
Adress
Drottninggatan 7
602 24
Norrköping
Telefon
+46 011-15 00 00
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4,7m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3,1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 12,3% i sidled
 • Belysning finns inte

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0 NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 5,4% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 8,9%
 • Ytan efter lutningens slut är 2,7m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2,3% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 300cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,25NCS
 • Trappans steg är 25cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,25NCS
 • Trappans steg är 48cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 36cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,67NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 36cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstångens kontrast är 0,67NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 173cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,21NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 40mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3,4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 168cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,58NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,58NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 65cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 111cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är lutande
 • Skyltens information finns med text
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0 NCS

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 160cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 168cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,69NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,69NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 204cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 65cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 120cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 240cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,52NCS

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 122cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 135cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,15NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 8mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 210cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2,3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 10,8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 102cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 164cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 70cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 110cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,23NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0 NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 13s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 107cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 45cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,30NCS

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 110cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 110cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 58cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 56cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 55cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 60cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 81cm
 • Fri bredd under bordet är 81cm
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 173cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,34NCS
 • Trappans steg är 26cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,34NCS
 • Trappans steg är 45cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 120cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 138cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,06NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstångens kontrast är 0,69NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 110cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 65cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,04NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 224cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 140cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 10mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0 NCS
 • Ledstången är 99cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 68cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 113cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,30NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 116cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0 NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,14NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 30s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 116cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 110cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 10cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 7,2%
 • Lutningens sträckning är 4,5m
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 73mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 90cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 97cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,23NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 73mm
 • Underkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 174cm från underlaget

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 115cm
 • Längden på disken är 240cm
 • Benutrymmets djup är 7cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,16NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate, dator
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 221cm
 • Dörröppningens fria bredd är 99cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrhandtaget är placerat 145cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 72cm
 • Draghandtaget är placerat 93cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 132cm
 • Längden är 208cm
 • 62cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 35cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 56cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,17NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 123cm från golvet
 • Spegelns överkant är 186cm från golvet
 • Kroken har höjden 121cm
 • Kroken är placerad 81cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 121cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 35cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 91cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 91cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 67cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 94,5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 58cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,17NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 85cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 99cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2,5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 296cm
 • Den fria ytans bredd är 237cm
 • Kroken har höjden 167cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 55cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 55cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 179cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 98cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Samlingsrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 78cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 82cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 81cm
 • Fri bredd under bordet är 144cm

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,64NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,64NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 131cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 181cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 280cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Kroken har höjden 176cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 58cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 79cm från golvet
 • Spegelns överkant är 210cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 200cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,39NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,50NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,50NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0 cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 45cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 240cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Samlingsrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 56cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 85cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 54cm
 • Fri bredd under bordet är 104cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 141cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,33NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,11NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,11NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 121cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 141cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 95cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Samlingsrum

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 53cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 67cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 61cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,41NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,37NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,37NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 13cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 250cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 207cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 45cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 50cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 39cm
 • Fri bredd under bordet är 39cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,43NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,27NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,27NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 112cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 177cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 78cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 65cm
 • Fri bredd under bordet är 140cm

Podium

 • Podiets kant har ljushetkontrast 0,05NCS
 • Hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 115cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 78cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,58NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,58NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 167cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 184cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 116cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Samlingsrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 74cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 78cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 16cm
 • Fri bredd under bordet är 300cm

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Ingång (handikappsentré)

Skriv ut

Ringklockan måste användas

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entré

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Dörrkontrast

Slagdörren öppnas manuellt

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagyta

Vid stängning

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Alternativ lutning

Utformning av skylt från tak

Skylt på vägg

Disk med fast höjd

Glasruta

Sittplats

Receptionen

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Bildsymbol (ej pictogram)

Utformning av väggskylt

Slagdörr

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Samlingsrum (Gull-Olle salen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Kapprum

Sittplats

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Samlingsrum

Sittplats

Bord

Övrig toalett

Kapprum (Våning 2)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Kapprum

Sittplats

Spegel

Utskjutande kapphylla

Samlingsrum (Förmaket Våning 2)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Samlingsrum

Sittplats

Bord

Samlingsrum (Rådssalen Våning 2)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Samlingsrum

Sittplats

Bord

Samlingsrum (Tornsalen Våning 2)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Konferensrum (St Olof salen Våning 2)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Podium

Trappa

Samlingsrum (Bråvikssalen Våning 2)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Samlingsrum

Sittplats

Bord