Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Resecentrum Norrköping

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 23:25:21
Adress
Norra Promenaden 90
xxx
Norrköping
Telefon
+46 xxx
Epost
xxx
Hemsida
xxx
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 12 m
 • Av- och påstigningsplatsen är 46 m från entrén
 • Belysning finns
 • Trottoarkantens höjd är 7 cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 60 cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 1 cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 2 %
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0 m

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0 NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 1 % i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2 m
 • Sittplatsens sitthöjd är 36 cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 2,5 m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 25 m
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,5 m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1 %
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1 % i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 100 m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0 NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1 % i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3 m
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 3 m
 • Hållplatsen lutar 1% i längsled
 • Hållplatsytan lutar 1% i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Kantstenen vid hållplatsen är 0 cm hög
 • Hållplatsytan är 1,4 m bred där den främre fordonsdörren finns när fordonet har stannat vid hållplatsen
 • Hållplatsytan är 1,4m bred där den bakre dörren på fordonet finns när man stannat vid hållplatsen.
 • Kännbart ledstråk finns till påstigningsplatsen
 • Ljushetskontrasten på ledstråket till påstigningsplatsen är 0 NCS mot bakgrunden
 • Kännbart ledstråk finns utmed hållplatsytan
 • Ljushetskontrasten på ledstråket utmed hållplatsytan är 0 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Trafikinformation i realtid finns
 • Närområdeskarta finns inte
 • Tidtabellens underkant är placerad 250cm från marken

Väderskyddet

 • Väderskyddet är 4,9m långt
 • Väderskyddet är 1,1 m djupt
 • Den fria vändytans diameter är 2,4 m inuti väderskyddet
 • Belysning finns inuti väderskyddet
 • Nivåskillnaden mellan väderskyddet och marken utanför är 0 mm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 55 m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 2 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0 NCS mot underlag

Gångyta

 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2 % i sidled
 • Gångytan är 83 m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Övergångsställe

 • Pollare intill övergångsställe finns inte
 • Trottoarkantens höjd är 6 cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 300cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0 cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 4 %
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Trottoarkantens höjd är 6 cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 300cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0 cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 4 %
 • Pollare intill övergångsställe finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 153 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 192cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,84 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 89 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 192 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,52 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,52NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 150 mm

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,84NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 100 mm

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 138 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 166 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300 cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,52 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,84 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50 mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 125cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,61 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 256 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 215 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10 s

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 256 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 215 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 125cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Markeringens underkant är placerad 130cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 140cm över underlaget
 • Markeringens färg är svart
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10 s

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0 NCS mot underlag

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Trafikinformation

 • Monitorns funktioner är placerade 120cm från underlag
 • Det fria utrymmet framför monitorn är 300 cm
 • Djupet på det fria benutrymmet är 52 cm
 • Akustiskt tal finns
 • Möjlighet att välja teckenstorlek på informationen finns inte
 • Hörselteknisk utrustning finns
 • Högtalarinformation med god ljudkvalitet finns
 • Ljudet har kort efterklang
 • Visuell information finns
 • Visuell lystringssignal finns inte före trafikinformationen
 • Akustisk ljudsignal före trafikinformation finns
 • Läsbar information finns som komplement till högtalarinformationen
 • Visuell information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Visuell information om försening finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Akustisk information om byte finns vid den ursprungliga påstigningsplatsen
 • Dörröppningens fria bredd är 125 cm
 • Tröskelns höjd är 3 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1 cm
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 30 s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Myntinkast utanför handikapptoalett

 • Myntinkastet är placerat 115cm från underlaget
 • Myntinkastet är placerat 20 cm från närmaste hörn

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,41 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 100 mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 230 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 88 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,32 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 20 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 88 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,06 NCS
 • Passagetiden är 10 s
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 89 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 32 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,06 NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 215cm
 • Längden är 215 cm
 • 84 cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 27 cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49 cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 88 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 179 cm från golvet
 • Kroken har höjden 171cm
 • Kroken är placerad 95 cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 90 cm
 • Skötbordets längd är 68 cm
 • Skötbordets bredd är 53 cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 124 cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 54 cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80 cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80 cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56 cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84 cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 40 cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 25 cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 68 cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Myntinkast utanför övrig toalett

 • Myntinkastet är placerat 104 cm från underlaget
 • Myntinkastet är placerat 20 cm från närmaste hörn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 3 % i sidled
 • Gångytan är 30 m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 3m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 0 m
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd
 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 60 m
 • Lutningen i längsriktning är 2 %
 • Ytan efter lutningens slut är 7 m lång

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 700 cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande yta

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 4,4 %
 • Lutningens sträckning är 7 m

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 136cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 154 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,72 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,72 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 100 mm

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,72 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 100 mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Hållplats (Resecentrum - D2 )

Skriv ut

Hållplatsens yta

Väderskyddet

Sittplats

Gator och torg

Skriv ut

Gångväg

Gångyta

Övergångsställe

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Entré

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Ledstråk

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Trafikinformation

Trafikinformation

Toalett inomhus

Skriv ut

Handikapptoalett

Myntinkast utanför handikapptoalett

Skylt från tak

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Myntinkast utanför övrig toalett

Gångväg (Gångväg till perrongen 1 - 7 )

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Passageöppningen

Alternativa lutningen

Fristående skylt

Skylt från tak