Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rosenhuset

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-06-17 12:35:12
Adress
Trädgårdsgatan 21
601 81
Norrköping
Telefon
+46 011-15 00 00
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1 %
 • Handikapparkeringsplatsen är 7,5m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringen är 12 m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 1,6 cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0 cm
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 0,5 m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2 % i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 112cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 159 cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50 mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 136 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 30 s
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 137 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 30 s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Markeringens underkant är placerad 154cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 162cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Signalhund, Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen
 • Ledarhund, Signalhund, Servicehund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker, jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300 cm bred
 • En gångyta är hårdgjord, halksäker, jämn
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker, hårdgjord
 • En gångyta är 300 cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,31 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 50 cm

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 60 mm
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80 NCS mot bakgrunden

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 181 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 140 mm
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 145 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160 cm från underlaget

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 100/70cm
 • Längden på disken är 300cm
 • Benutrymmets djup är 23cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0 NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate, dator
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 155 cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 45mm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300 cm
 • Den fria ytans bredd är 178 cm
 • Kroken har höjden 155cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 20 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 185 cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 159 cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Utformning av väggskylt

 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20 mm

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 151 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 30 mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 178 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 81 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 89 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60 cm
 • Draghandtaget är placerat 88 cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 160cm
 • Längden är 190 cm
 • 82cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 41 cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46 cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 80 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 204 cm från golvet
 • Kroken har höjden 106/163 cm
 • Kroken är placerad 40 cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 100 cm
 • Skötbordets längd är 73 cm
 • Skötbordets bredd är 64 cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 103 cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 98cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 73 cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 73 cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 55 cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85 cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 57 cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20 cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 78 cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 140 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 73 cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är 94 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 66 cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70 cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 200cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 150 mm
 • Dörröppningens fria bredd är 138 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,39 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 80 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 225 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,63 NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10 s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 90 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 95cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,15 NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Markeringens underkant är placerad 156cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 165cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 123cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker, hårdgjord
 • En gångyta är 195 cm bred
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är fastmonterad
 • Tillgång till personlyft på plats finns
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är fastmonterad

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt nedtill, kännbart markerad nedtill, visuellt upptill

Trappa

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 89 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,33NCS
 • Trappans steg är 16 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,30 NCS
 • Trappans steg är 25 cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är halksäker, hårdgjord, jämn
 • Det är 3 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 90 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,31 NCS
 • Trappans steg är 16 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,31 NCS
 • Trappans steg är 31 cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är halksäker

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100 cm
 • Ledstången sträcker sig 43 cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 100 cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 43 cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Ledstången sträcker sig 100 cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 87 cm
 • Ledstången sträcker sig 0 cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Lösa sittplatser

 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 50 cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 130 cm bred
 • En gångyta är 65cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 71 cm
 • Den fria ytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0 % i sidled
 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50 cm
 • Fri bredd under bordet är 71 cm

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Podium

 • Podiets kant har ljushetkontrast 0,31NCS
 • Hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns
 • Podiets kant har ljushetkontrast 0,31NCS
 • Hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns
 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Den fribärande trappan är markerad kännbart markerad nedtill, visuellt upptill, visuellt nedtill

Ramp

 • Lutningen på rampen är 1,67m lång
 • Rampen är 87 cm bred
 • Rampen lutar 1 % i sidled
 • Rampens underlag är jämn, hårdgjord, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 73 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,42 NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0 cm
 • Dörrhandtaget är placerat 134 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 53cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,09 NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20 s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 90 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 120 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,63 NCS
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 142 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker, jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 250 cm bred
 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 54 cm
 • Fri bredd under bordet är 240 cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82 NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 50 mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 73 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 148 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 88 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 78/280 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,29 NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20 s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 90 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 70 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,55 NCS
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 127 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 195 cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70 cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 36 cm
 • Fri bredd under bordet är 101 cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 50 mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 82 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,85 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,85 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 87 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 154 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,81 NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20 s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 100 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 110 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,81 NCS

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 4 %
 • Lutningens sträckning är 4,75 m

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300 cm
 • Den fria ytans bredd är 168 cm
 • Kroken har höjden 156 cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Spegelns underkant är 21 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 191 cm från golvet
 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 159 cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0 NCS

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill, kännbart markerad nedtill

Trappa

 • Det är 4 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 84 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,71NCS
 • Trappans steg är 16 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,71 NCS
 • Trappans steg är 27 cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är jämn, halksäker, hårdgjord

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88 cm
 • Ledstången sträcker sig 12 cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 12 cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 12cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 12cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ramp

 • Rampen lutar 4 %
 • Lutningen på rampen är 4,8m lång
 • Rampen är 140 cm bred
 • Rampen lutar 1 % i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88 cm
 • Ledstången sträcker sig 25 cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 20 cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,42 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Gångmattan är infälld i nivå med underlag, tunn, lös
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 250 cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69 cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70 cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 80cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 90cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Markeringens underkant är placerad 80cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 90cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 107cm från närmaste hinder
 • Dörr öppnas på begäran av personal
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.16NCS mot omgivande vägg

Trappa

 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 110cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.17NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.17NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 29cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 106cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 113 cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 183 cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,39 NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 280cm
 • Den fria ytans bredd är 300 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 203 cm
 • Hisskorgens bredd är 95 cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 5 mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0 NCS
 • Ledstången är 90 cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90 cm

Skjutdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 113cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 187 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,29 NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 117 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 67 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0 NCS

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 30 s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 4 cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 130 cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 97 cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 54 cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Skylt vid dörr

Skjutdörren utifrån och in

Skrapgallret innanför dörren

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Skylt från tak

Skylt på vägg

Disk med fast höjd

Glasruta

Sittplats

Receptionen

Receptionen

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Skylt från tak

Utformning av skylt från tak

Kapprum

Sittplats

Spegel

Utskjutande kapphylla

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Pictogram

Utformning av väggskylt

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Mötesrum (Rosen 3)

Skriv ut

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Aula (Sessionssalen)

Skriv ut

Skylt från tak

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Personlyft

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Lösa sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Platser för rullstol

Åhörarplatser

Podium

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Podium

Trappa

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Personlyft

Mötesrum (Rosen 2 )

Skriv ut

Skylt från tak

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Samlingsrum (Inre foajén)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Alternativ lutning

Kapprum

Sittplats

Utskjutande kapphylla

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Ramp

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Övrig toalett

Nivåskillnader inomhus (Hiss)

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagyta

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas endast manuellt

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Skjutdörren öppnas med manöverdon

Vid stängning

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen