Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sörsjön

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-08-03 10:33:32
Adress
Sörsjön
616 91
Åby
Telefon
+46 011-150000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,5 m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,5 %
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, lös, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1 % i sidled
 • Handikapparkeringen är 37 m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångvägens underlag är halksäker, hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 18 % i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3 m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 150 cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 1 %

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 150 cm

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är sand
 • Gångvägens yta fram till bryggan är spång av trätrall

Ramp ner i vattnet

 • Rampen lutar 7,7 %
 • Lutningen på rampen är 18m lång
 • Rampen är 129 cm bred
 • Rampen lutar 0 % i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88 cm
 • Ledstången sträcker sig 30 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 40 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 2 m

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 11 %
 • Lutningens sträckning är 4,8 m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0 NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 2 m
 • Vändytans fria längd är 22 m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 20 mm
 • Det finns avåkningsskydd på alla sidor av bryggan där man kan ramla ner
 • Lägsta höjd avåkningsskyddet är 0 cm

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Hjälpmedel för aktivitet

 • Hjälpmedel för aktivitet finns inte på plats

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Rastplats

 • Bredden lutar 1,5%
 • Längden på ytan lutar 1,5%
 • Underlaget är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3 m
 • Ytans längd är 3 m
 • 73cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 28cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 25cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 60 cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är flyttbar
 • Den fria ytans bredd är 3m

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Passageöppningen

Toalett

Skriv ut

Toalett

Badplats

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Passageöppningen

Hundar

Stranden

Stranden

Ramp ner i vattnet

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Bryggan

Alternativ lutning

Brygga

Badstege ner i vattnet

Hjälpmedel för aktivitet

Omklädningsutrymmet

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill