Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Spiralen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-09-10 10:43:57
Adress
Drottninggatan 59
602 32
Norrköping
Telefon
+46 11216500
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hållplatsens yta

 • Avståndet mellan angöringsplatsen och hållplatsen är 0 m
 • Hållplatsen lutar 0.8 % i längsled
 • Hållplatsytan lutar 0.8 % i sidled
 • Hållplatsens yta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Kantstenen vid hållplatsen är 15.5 cm hög
 • Hållplatsytan är 3 m bred där den främre fordonsdörren finns när fordonet har stannat vid hållplatsen
 • Hållplatsytan är 3 m bred där den bakre dörren på fordonet finns när man stannat vid hållplatsen.
 • Kännbart ledstråk finns till påstigningsplatsen
 • Ljushetskontrasten på ledstråket till påstigningsplatsen är 0 NCS mot bakgrunden
 • Kännbart ledstråk finns utmed hållplatsytan
 • Ljushetskontrasten på ledstråket utmed hållplatsytan är 0.38 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg finns inte placerad så den går genom hållplatsytan
 • Sittplatsens sitthöjd är 40 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0 m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3 m
 • Trafikinformation i realtid finns
 • Närområdeskarta finns inte
 • Tidtabellens underkant är placerad 134 cm från marken

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångytan lutar 1.1 % i sidled
 • Gångytan är 12 m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 300 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 620 mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.8 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 11.7 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 156 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8 % i längsriktning

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag, tunn

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5 s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 20 cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.3 NCS

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.8 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 260 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5 % i längsriktning

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5 s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.36 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 59 cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 116 cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 10 cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.23 NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300 cm
 • Den fria ytans bredd är 241 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 190 cm
 • Hisskorgens bredd är 131 cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0 mm när hissen stannat
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 100 cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 7 s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3 cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 118 cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 113 cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 15 cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om (saknas)

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47 cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 10.5 %
 • Lutningens sträckning är 4 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 106 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 145 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.1 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15 mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 164 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 88 cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.79 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0 cm

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 89 cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.51 NCS
 • Passagetiden är 7 s
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 79 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 66 cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.15 NCS

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 300 cm
 • Längden är 300 cm
 • 148 cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 133 cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49 cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.56 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 90 cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 296 cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 69 cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 107 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 196 cm från golvet
 • Kroken har höjden 111 cm
 • Kroken är placerad 20 cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 120 cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 16 cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 0 cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 0 cm från golv
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 72 cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 72 cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 62 cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84 cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 133 cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.59 NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har sensorstyrd blandare

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 300 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 450 mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.4 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 227 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 295 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5 % i längsriktning

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag, tunn

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3 s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 295 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.6 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 259 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3 % i längsriktning

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3 s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Sittplatsens sitthöjd är 47 cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 98 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 202 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 7 mm

Ramp

 • Rampen lutar 9.1 %
 • Lutningen på rampen är 8.5 m lång
 • Rampen är 150 cm bred
 • Rampen lutar 0.2 % i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.22 NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.22 NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90 cm
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90 cm
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 6.3 %
 • Lutningens sträckning är 3.8 m
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 296 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 356 cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 620 mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.1 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4.6 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 241 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 4.6 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.6 % i längsriktning

Tröskeln

 • Tröskelns höjd är 2 cm

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 17 s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.6 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 8.4 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 340 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0 NCS
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4 % i längsriktning

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3 s

Hållplats (Söder tull)

Skriv ut

Hållplatsens yta

Hållplatsens yta

Hållplatsens yta

Gångväg från närmaste hållplats till entré

Skriv ut

Gångväg

Ingång (Drottninggatan)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Skjutdörren öppnas automatiskt

Passage

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Nivåskillnader inomhus

Skriv ut

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Passage (övre plan)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Alternativ lutning

Handikapptoalett (Övre plan)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Ingång (S:t Persgatan)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Skjutdörren öppnas automatiskt

Passage

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fristående skylt

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Ingång (Hantverkaregatan)

Skriv ut

Alternativa lutningen

Utformning av väggskylt

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Tröskeln

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Skjutdörren öppnas automatiskt