Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stadium arena

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-12-11 11:47:46
Adress
Utställningsvägen 11
603 36
Norrköping
Telefon
+46 11231350
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,36 NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1,5 % i sidled
 • Gångytan är 121 m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 3 m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 3 m
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd
 • Sittplatsens sitthöjd är 47 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 60 m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 8,5 m
 • Av- och påstigningsplatsen är 34 m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,36 NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1,9 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 0 % i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,4 m
 • Sittplatsens sitthöjd är 47 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 8 m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 13 m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 224 cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande yta
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3 m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0 %
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0 % i sidled
 • Handikapparkeringen är 37 m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,36 NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1 % i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3 m
 • Sittplatsens sitthöjd är 47 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 4 m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 13 m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 13 m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Passageöppningens fria bredd är 175/206 cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande yta
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 300 mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.6 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 103 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.05 % i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 300 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2 cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred

Bord

 • Fri höjd under bordet är 107 cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 110 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 33 cm
 • Fri bredd under bordet är 70 cm
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 171 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 181 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.37 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 127 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87.5 cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45 NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0 cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 119 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 75 cm
 • Draghandtaget är placerat 82 cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 216 cm
 • Längden är 259 cm
 • 88 cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 82 cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 98 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190 cm från golvet
 • Kroken har höjden 118 cm
 • Kroken är placerad 40 cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 89.5 cm
 • Skötbordets längd är 56 cm
 • Skötbordets bredd är 73cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 119 cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 20 cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79 cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79 cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 64.5 cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 42cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 23 cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 73.5 cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 78cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 4 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 2.96 m
 • Svängrumsytan lutar 0.3 % i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 6.56 m
 • Svängrumsytan lutar 0 % i längsriktning
 • Gångytor är halksäker, hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84 cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 128 cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 122.5 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 198 cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 128 cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 101 cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 170 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 180 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.37 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 141 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 58 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0 NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0 NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0 cm
 • Skötbordets längd är 0 cm
 • Skötbordets bredd är 0 cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har saknas
 • Tvålen är inte tillgänglig
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 10 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 186 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.33 NCS
 • Trappans steg är 16 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.33 NCS
 • Trappans steg är 29 cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88 cm
 • Ledstången sträcker sig 30 cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 84 cm
 • Ledstången sträcker sig 31 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 33 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.29 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 110 cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 15 cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300 cm
 • Den fria ytans bredd är 300 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 210 cm
 • Hisskorgens bredd är 110 cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0 mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90 cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 8s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3.3 cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 103 cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 89.6 cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 79 cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0 NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.3 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 110 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 19st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 188 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.37 NCS
 • Trappans steg är 17 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.37 NCS
 • Trappans steg är 30 cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100 cm
 • Ledstången sträcker sig 14 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 32 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.52 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94 cm
 • Ledstången sträcker sig 25 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 10 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 180 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.29 NCS
 • Trappans steg är 16.4 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.29 NCS
 • Trappans steg är 29 cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 111 cm
 • Ledstången sträcker sig 32 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 32 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 110 cm
 • Ledstången sträcker sig 32 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 32 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 121 cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 31 cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300 cm
 • Den fria ytans bredd är 300 cm
 • Djupet på hisskorgen är 228 cm
 • Hisskorgens bredd är 120 cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 5 mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 110 cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 14 s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3.2 cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 103 cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 90 cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 48 cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.42 NCS mot omgivande vägg
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0 NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.3 cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 19 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 180 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.29 NCS
 • Trappans steg är 17 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.29 NCS
 • Trappans steg är 29 cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97 cm
 • Ledstången sträcker sig 26 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 32 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100 cm
 • Ledstången sträcker sig 11 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 32 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.51 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, halksäker, jämn
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 192 cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 34 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 150 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.38 NCS
 • Trappans steg är 17 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.28 NCS
 • Trappans steg är 29 cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte

Teckentolkning

 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 225 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 255 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.82 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 169 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 179 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 179 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 88 cm
 • Dörrlåset är engreppslås

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.48 NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 94 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 76 cm
 • Draghandtaget är placerat 83 cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 186 cm
 • Längden är 245 cm
 • 76 cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 76 cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45 cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 92 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 192 cm från golvet
 • Kroken har höjden 120 cm
 • Kroken är placerad 41 cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 89 cm
 • Skötbordets längd är 73 cm
 • Skötbordets bredd är 56 cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 125 cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 17 cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.5 cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79 cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 66.5 cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85 cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 47 cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 13 cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 62 cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77 cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.48 NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 4 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 175 m
 • Svängrumsytan lutar 0 % i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 300 m
 • Svängrumsytan lutar 0.2 % i längsriktning
 • Gångytor är halksäker, jämn, hårdgjord

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86 cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 31 cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 118 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 193 cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 128 cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 125 cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 175 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 57 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund är 0 NCS
 • Ljushetskontrast handfat mot bakgrund är 0 NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0 cm
 • Skötbordets längd är 0 cm
 • Skötbordets bredd är 0 cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har saknas
 • Tvålen är inte tillgänglig
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Gångväg från närmaste hållplats till entré

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Fast föremål

Cykelväg vid gångväg

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Skylt från tak

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Entréutrymme

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Bord

Skylt från tak

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Gemensamt utrymme

Handfat

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Gemensamt utrymme utanför toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Nivåskillnader inomhus (Sektion B, C, D, E och F)

Skriv ut

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Inomhusdörr (Dörr till sektion B, C, D, E och F)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Nivåskillnader inomhus (Sektion B, C, D, E och F)

Skriv ut

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Nivåskillnader inomhus (Sektion A, G, H, I och J)

Skriv ut

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Inomhusdörr (Dörr till sektion A, G, H, I och J)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Nivåskillnader inomhus (Sektion A, G, H, I och J)

Skriv ut

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Läktare

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Trappa

Trappa

Åhörarplatser

Syntolkning

Teckentolkning

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Slagdörr

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas endast manuellt

Gemensamt utrymme

Handfat

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Gemensamt utrymme utanför toalett

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Toalettens utformning