Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Strömparken

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2018-08-31 15:34:06
Adress
Trädgårdsgatan 1
601 81
Norrköping
Telefon
+46 11150000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.7 m
 • Gångvägens underlag är halksäker, lös
 • Gångytan längslutning är 3.4 %
 • Gångytan är 232 m lång
 • Belysning finns

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 2.4 %
 • Lutningens sträckning är 29 m
 • Ytan efter lutningens slut är 2.7 m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3.3 % i sidled

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47.7 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0.5 m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 12 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 400 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.33 NCS
 • Trappans steg är 14.2 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.33 NCS
 • Trappans steg är 29.6 cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94 cm
 • Ledstången sträcker sig 28.2 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 23.2 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.06 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96.2 cm
 • Ledstången sträcker sig 41 cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 35.4 cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 300 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan längslutning är 0 %
 • Gångytan är 251 m lång
 • Belysning finns

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 2.3 %
 • Lutningens sträckning är 17.3 m
 • Ytan efter lutningens slut är 50 m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.6 % i sidled

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 2.4 m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3 m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: sandlåda, klättring
 • Lekaktiviteter som har tillgängliga och användbara alternativ: sandlåda

Klätterredskap

 • Den fria vändytan är 3 m i diameter
 • Vändytan lutar 0.3 % i längsriktning
 • Vändytan lutar 0.2 % i sidled
 • Fria vändytans underlag är fast , jämnt
 • Typ av balansstöd: rep
 • Ljushetskontrasten är 0.23 NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 47 cm
 • Sittplatsen är placerad innanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 65 cm
 • Armstödet sträcker sig 0 cm förbi sittplatsens framkant
 • Det finns greppvänligt armstöd
 • Den fria ytans bredd är 3 m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 0.7 %
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 300 m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 0.2 %
 • Den fria ytans underlag är jämn, lös

Sandlådebord

 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Vändytan lutar 1.3 % i sidled
 • Vändytan lutar 2.6 % i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3 m i diameter
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0.11 NCS mot omgivande ytor
 • Fri höjd under bordet är 50-60 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 26 cm
 • Fri bredd under bordet är 300 cm