Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Upplev Norrköping - turistbyrå

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 23:27:41
Adress
Källvindsgatan 1
602 40
Norrköping
Telefon
+46 11155000
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0 %
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0 % i sidled
 • Handikapparkeringen är 16 m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3 m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker
 • Gångytan lutar 1 % i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3 m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 300 cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande yta

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad kännbart markerad nedtill

Trappan

 • Det är 12 st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 165 cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Trappans steg är 16 cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Trappans steg är 30 cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 120cm
 • Ledstången sträcker sig 0 cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 180 cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 120 cm
 • Ledstången sträcker sig 0 cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 154 cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 86cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 18cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,40 NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300 cm
 • Den fria ytans bredd är 189cm
 • Djupet på hisskorgen är 148 cm
 • Hisskorgens bredd är 96cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 5 mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0 NCS
 • Ledstången är 88 cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 92 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,91 NCS mot omgivande vägg

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 133cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 150cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Markeringens andra färg är vit
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,68 NCS

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 86cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 18 cm från närmaste hinder
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 34 s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 88 cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 52cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0 NCS

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 93cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 88cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 63cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 300 mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 167cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 183 cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 92 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 175cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300 cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0 cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 54 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 148 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0 % i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 92 cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,91 NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0 % i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1 cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0 cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30 cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 82 cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Kännbart ledstråk finns inte

Höj- och sänkbar disk

 • Längden på disken är 300 cm
 • Benutrymmets djup är 0 cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 100 cm
 • Högsta höjden på disken är 114cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0 NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är dator
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning
 • Det finns tillgång till personlig service

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 300 cm
 • Kassapriset är placerat 112 cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0 NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 0 mm
 • Kassans höjd är 112cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,19NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Bokningsmöjlighet

 • Anpassad hemsida enligt WAI finns
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns
 • Fri höjd under bordet är 108cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 110 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 32cm
 • Fri bredd under bordet är 70 cm

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 30 mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,08NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 20 cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 197 cm från underlag

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 167cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 220cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 0 mm

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82 NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82 NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 60 mm

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 153 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164 cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82 NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 189cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87 cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0 NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0 cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 63cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 240 cm
 • Längden är 220 cm
 • 90 cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 63 cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46 cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 106 cm från golvet
 • Spegelns överkant är 186 cm från golvet
 • Kroken har höjden 156 cm
 • Kroken är placerad 60 cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 72 cm
 • Skötbordets längd är 70 cm
 • Skötbordets bredd är 65!cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 130cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 110 cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70 cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70 cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 54 cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 60 cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70 cm från golv

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Passageöppningen

Fast föremål

Ingång

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Hissen

Hissen

Hissen

Slagdörren

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas med manöverdon

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Skylt från tak

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Vindfångets slagdörr

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Turistbyrålokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Höj- och sänkbar disk

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare

Bokningsmöjlighet

Hyllor finns

Skylt på vägg

Handikapptoalett

Skylt från tak

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg