Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Apoteket Shop Örebro

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-03-07 12:56:15
Adress
Drottninggatan 23
702 10
Örebro
Telefon
+46 0771-450450
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 157cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 00cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 103cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 116cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 00cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i längsriktning

Dörrmattan innanför dörren

 • Dörrmattan är tunn, lös

Gångmattan innanför dörren

 • Gångmattan är tunn, lös

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 132cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 365cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 92cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Ramp

 • Rampen lutar 17.5%
 • Lutningen på rampen är 1,75m lång
 • Rampen är 138cm bred
 • Rampen lutar 0.4% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 83cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 83cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Bakgrundsmusik finns

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 3mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.85NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 18cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 181cm från underlag

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 25cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,10NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är tryckknapp
 • Funktionen är placerad 95cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 00cm
 • Den fria ytans bredd är 253cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 239cm
 • Kassapriset är placerat 135cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.85NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 86cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 118cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.85NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Ingång

Skriv ut

Skylt från tak

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Dörrmattan innanför dörren

Gångmattan innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Ramp

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Butikslokal

Hyllor finns

Köautomat

Köautomat

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare