Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bik Bok

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-03-09 14:40:38
Adress
Köpmangatan 16
702 10
Örebro
Telefon
+46 019-672 18 20
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 7.1%
 • Lutningens sträckning är 1.85m

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 00cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 00cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 148cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 126cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 325cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.9% i längsriktning

Gångmattan innanför dörren

 • Gångmattan är tunn, lös

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 2s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 205cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 290cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 60cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 31cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Lägsta hyllan är placerad 41cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 206cm från underlag
 • Bakgrundsmusik finns

Klädstång

 • Klädstången är placerad 128cm från golvet

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 171cm
 • Kassapriset är placerat 135cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.85NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 20mm
 • Kassans höjd är 94cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.85NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Provrum

 • Den fria ytans längd är 110cm
 • Den fria ytans bredd är 100cm
 • Kroken har höjden 116cm
 • Kroken är placerad 43cm från hörn
 • Spegelns underkant är 39.4cm från golvet
 • Spegelns överkant är 199cm från golvet

Ingång

Skriv ut

Alternativa lutningen

Skylt från tak

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Gångmattan innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Butikslokal

Klädstång

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare

Provrum