Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

CE inne & ute i Örebro

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-04-26 13:14:38
Adress
Engelbrektsgatan 12
702 12
Örebro
Telefon
+46 019 125840
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 10cm

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 130cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 73cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 92cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 124cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 182cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 6 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 50cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 145cm över underlaget
 • Markeringens färg är frostat

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 153cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 246cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 75cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 8cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.6NCS mot omgivningen

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Lägsta hyllan är placerad 36cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 185cm från underlag
 • Bakgrundsmusik finns

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 200cm
 • Kassapriset är placerat 113cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.85NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 20mm
 • Kassans höjd är 91cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 102cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.85NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Ingång

Skriv ut

Enskilt steg

Skylt från tak

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Enfärgad, bred markering över glasruta

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Enskilt steg

Butikslokal

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare