Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

C/O Home i Örebro

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-05-04 15:06:46
Adress
Engelbrekstgatan 22
702 12
Örebro
Telefon
+46 019-324400
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 11cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 114cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 111cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 96cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 450cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.9% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 124cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 153cm över underlaget
 • Markeringens färg är frostat

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 191cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 258cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 78cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 13.2%
 • Lutningens sträckning är 0.31m

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Bakgrundsmusik finns

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 82cm
 • Kassans höjd är 98cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 107cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.85NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Ingång

Skriv ut

Enskilt steg

Skylt från tak

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Dörrmatta utanför dörr

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Alternativ lutning

Butikslokal

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare