Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

H&M

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-06-23 12:06:25
Adress
Köpmangatan 12
702 10
Örebro
Telefon
+46 033-14 00 00
Epost
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 457cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 7.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 148cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 137cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 536cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 7.8% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 151cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 157cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit

Dörrmattan innanför dörren

 • Dörrmattan är tunn, lös

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 177cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 253cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 61cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 138cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappa

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 125cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 12cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 35cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 16cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 16cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 16cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 16cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 00NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 104cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 31cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 00NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 320cm
 • Den fria ytans bredd är 220cm
 • Djupet på hisskorgen är 307cm
 • Hisskorgens bredd är 181cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 00NCS
 • Ledstången är 86cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 195cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 00NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 110cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 114cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 107cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 38cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Ramp

 • Rampen lutar 6%
 • Lutningen på rampen är 3,6m lång
 • Rampen är 119cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 7.6%
 • Lutningens sträckning är 4,8m

Rulltrappa

 • Rulltrappan kompletteras med hiss
 • Rulltrappan rör sig neråt
 • Kanten vid rulltrappans början är 1cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans början är 0cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans nedre del är 00NCS mot bakgrunden
 • Trappan är 95cm bred
 • Trappans steg är 39cm djupa
 • Varje trappsteg har ljushetskontrast 00NCS mot omgivande ytor
 • Färden med rulltrappan tar 10s
 • Kanten vid rulltrappans övre del är 1cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans slut är 0cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans övre del är 00NCS mot bakgrunden
 • Vänstra handledarens höjd är 103cm
 • Vänstra ledstångens kontrast är 00NCS mot bakgrund
 • Högra handledarens höjd är 103cm
 • Högra ledstångens kontrast är 00NCS mot bakgrund

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Lägsta hyllan är placerad 133cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 185cm från underlag
 • Bakgrundsmusik finns

Klädstång

 • Klädstången är placerad 116cm från golvet

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 157cm
 • Kassapriset är placerat 143cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.85NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 20mm
 • Kassans höjd är 96cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 114cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.85NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Provrum

 • Den fria ytans längd är 239cm
 • Den fria ytans bredd är 152cm
 • Kroken har höjden 138cm
 • Kroken är placerad 50cm från hörn
 • Spegelns underkant är 44cm från golvet
 • Spegelns överkant är 193cm från golvet
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Sittytan är 32cm bred
 • Bänkens bredd är 100cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 378cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.8% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 138cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 135cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 298cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 141cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 144cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 131cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 551cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 87cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 185cm

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 104cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 31cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 430cm
 • Den fria ytans bredd är 229cm
 • Djupet på hisskorgen är 307cm
 • Hisskorgens bredd är 181cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 86cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 195cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 110cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 114cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 107cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 38cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Rulltrappa

 • Rulltrappan kompletteras med hiss
 • Rulltrappan rör sig uppåt
 • Kanten vid rulltrappans början är 1cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans början är 0cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans nedre del är 00NCS mot bakgrunden
 • Trappan är 95cm bred
 • Trappans steg är 39cm djupa
 • Varje trappsteg har ljushetskontrast 00NCS mot omgivande ytor
 • Färden med rulltrappan tar 10s
 • Kanten vid rulltrappans övre del är 1cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans slut är 0cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans övre del är 00NCS mot bakgrunden
 • Vänstra handledarens höjd är 103cm
 • Vänstra ledstångens kontrast är 00NCS mot bakgrund
 • Högra handledarens höjd är 103cm
 • Högra ledstångens kontrast är 00NCS mot bakgrund

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Lägsta hyllan är placerad 8cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 196cm från underlag
 • Bakgrundsmusik finns

Klädstång

 • Klädstången är placerad 120cm från golvet

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 138cm
 • Kassapriset är placerat 137cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.85NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 20mm
 • Kassans höjd är 97cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 115cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.85NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Provrum

 • Den fria ytans längd är 119cm
 • Den fria ytans bredd är 120cm
 • Kroken har höjden 148cm
 • Kroken är placerad 16cm från hörn
 • Spegelns underkant är 44cm från golvet
 • Spegelns överkant är 193cm från golvet
 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Sittytan är 32cm bred

Ingång (Drottninggatan)

Skriv ut

Skylt från tak

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad, bred markering över glasruta

Dörrmattan innanför dörren

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Butikslokal (Drottninggatan Övervåning)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Dörrkontrast

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Alternativ lutning

Rulltrappa

Butikslokal

Klädstång

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Provrum

Entré (Köpmangantan)

Skriv ut

Skylt från tak

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Butikslokal (Köpmangatan Bottenvåning)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Dörrkontrast

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Rulltrappa

Butikslokal

Klädstång

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Provrum