Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Holmqvist Optik

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Kungsgatan 5
702 11
Örebro
Telefon
+46 019-17 46 50
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.1%
 • Handikapparkeringsplatsen är 3m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 15m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2.5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.7%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 15m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2,8m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2m

Rampen

 • Rampen lutar 4.2%
 • Lutningen på rampen är 7m lång
 • Rampen är 144cm bred
 • Rampen lutar 2.5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 89cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 130cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 188cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.3NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.3NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 203cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 239cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 113cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 135cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Skrapgallret utanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Dörrmattan innanför dörren

 • Dörrmattan är tunn, lös

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 143cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 125cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 165cm

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 50cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 85cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är tryckknapp
 • Funktionen är placerad 103cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 405cm
 • Den fria ytans bredd är 246cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 209cm
 • Kassapriset är placerat 0cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 0mm
 • Kassans höjd är 106cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.85NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 110cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 130cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 171cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 190cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 347cm
 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.85NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.85NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 3 gånger

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångytan

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ingång

Skriv ut

Trappa

Trappan

Skylt från tak

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skrapgallret utanför dörren

Dörrmattan innanför dörren

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Butikslokal

Köautomat

Köautomat

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Toalett inomhus

Skriv ut

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning