Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Krämaren

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-03-09 14:46:44
Adress
Drottninggatan 29
702 22
Örebro
Telefon
+46 0708- 85 03 80
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15.5m
 • Av- och påstigningsplatsen är 14.2m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 10cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 179cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 5cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 13.6%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 6.8m

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 0m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1.7% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 4,1m

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 1.7m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.9% i sidled
 • Handikapparkeringen är 16m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3.62m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2.9% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3.62m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 16.7%
 • Lutningens sträckning är 0.66m
 • Ytan efter lutningens slut är 5.6m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.1% i sidled
 • Stegets höjd är 3cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.5%
 • Handikapparkeringsplatsen är 6,78m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3.6% i sidled
 • Handikapparkeringen är 40m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 153cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 5cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 13.4%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 10.6m

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3.3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2.5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3.3m

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.6%
 • Handikapparkeringsplatsen är 4.5m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 6.1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 27m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 157cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 5cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 13.6%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 11.8m

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.8m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3.8m

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.2%
 • Handikapparkeringsplatsen är 4.71m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.9% i sidled
 • Handikapparkeringen är 14m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 141cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 5cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 13.6%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 4.5m

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2.9m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.9% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.9m

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 4.7m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.2% i sidled
 • Gångytan är 0m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 170cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappan

 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 97cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.45NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.45NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 31cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 40cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 31cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 78cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 97cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 36cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 256cm
 • Den fria ytans bredd är 443cm
 • Djupet på hisskorgen är 206cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,25NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.50NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 102,6cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 97,5cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 40cm
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 123cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 33cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 33cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 97cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 36cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 256cm
 • Den fria ytans bredd är 443cm
 • Djupet på hisskorgen är 206cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.25NCS
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 102.6cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 97.5cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 40cm

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Rampen

 • Rampen lutar 8.4%
 • Lutningen på rampen är 3.02m lång
 • Rampen är 132cm bred
 • Rampen lutar 0.8% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 330cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 178cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 199.5cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 168cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 143cm över golv
 • Markeringens färg är gul

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 503cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 200cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 594cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 348cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2% i längsriktning

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 149.3cm över golv
 • Markeringens färg är gul

Skrapgallret utanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Gångmattan innanför dörren

 • Gångmattan är tunn, lös

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 2s
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 00NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 13,6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2.3% i sidled
 • Gångytan är 0m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 17,7m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 0m
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 3.8m
 • Det finns inte löst föremål i gångstråk

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappan

 • Det är 13st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 218cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.65NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.65NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 60cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 83cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 60cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 83cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 129cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 147cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 70mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 442cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 177cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 450cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 322cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.9% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 145cm över golv
 • Markeringens färg är gul

Skrapgallret utanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Dörrmattan innanför dörren

 • Dörrmattan är tunn, lös

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 2s
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 540cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.8% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 200cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 594cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 348cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2% i längsriktning

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 149.3cm över golv
 • Markeringens färg är gul

Skrapgallret utanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Gångmattan innanför dörren

 • Gångmattan är tunn, lös

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 2s
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 129cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 147cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 7mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 170cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 521cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 351cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 144cm över golv
 • Markeringens färg är gul

Skrapgallret utanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Dörrmattan innanför dörren

 • Dörrmattan är tunn, lös

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 130cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 147cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 70mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 451cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 130cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 449cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 355cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 145cm över golv
 • Markeringens färg är gul

Skrapgallret utanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Dörrmattan innanför dörren

 • Dörrmattan är tunn, lös

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 00NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 13,6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2.3% i sidled
 • Gångytan är 0m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 17,7m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 0m
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 4,0m
 • Det finns inte löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 547cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 525cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,85NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 72cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 312cm
 • Längden är 182cm
 • 147cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 107cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 51cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.85NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 80cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 59cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 79cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 89cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 101cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 6cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 68.5cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 68.5cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 80cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 10cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 81cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 149cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 174cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 209cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 46cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Längden på draghandtaget är 00cm
 • Draghandtaget är placerat 00cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 236cm
 • Längden är 225cm
 • 96.5cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 105cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.85NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Spegelns underkant är 110cm från golvet
 • Spegelns överkant är 199cm från golvet
 • Kroken har höjden 154cm
 • Kroken är placerad 43cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 92cm
 • Skötbordets längd är 79cm
 • Skötbordets bredd är 58cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 101cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 97cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 59cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 65cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 0cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.85NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 10cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 76cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 76cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 149cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 172cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 215cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 19cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat lodrät

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rulltrappa - Ica

 • Rulltrappan kompletteras med hiss, vanlig trappa
 • Rulltrappan rör sig uppåt
 • Kanten vid rulltrappans början är 3cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans början är 3cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans nedre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Trappan är 92cm bred
 • Trappans steg är 40cm djupa
 • Varje trappsteg har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Färden med rulltrappan tar 19s
 • Kanten vid rulltrappans övre del är 3cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans slut är 3cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans övre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Vänstra handledarens höjd är 90cm
 • Vänstra ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Högra handledarens höjd är 90cm
 • Högra ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rulltrappa - Köpmangatan

 • Rulltrappan kompletteras med vanlig trappa
 • Rulltrappan rör sig uppåt
 • Kanten vid rulltrappans början är 3cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans början är 3cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans nedre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Trappan är 80cm bred
 • Trappans steg är 40cm djupa
 • Varje trappsteg har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Färden med rulltrappan tar 10s
 • Kanten vid rulltrappans övre del är 3cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans slut är 0cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans övre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Vänstra handledarens höjd är 94cm
 • Vänstra ledstångens kontrast är 0.7NCS mot bakgrund
 • Högra handledarens höjd är 94cm
 • Högra ledstångens kontrast är 0.7NCS mot bakgrund

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rulltrappa - Sittplatserna

 • Rulltrappan kompletteras med hiss
 • Rulltrappan rör sig uppåt
 • Kanten vid rulltrappans början är 98cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans början är 98cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans nedre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Trappan är 102cm bred
 • Trappans steg är 40cm djupa
 • Varje trappsteg har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Färden med rulltrappan tar 21s
 • Kanten vid rulltrappans övre del är 3cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans slut är 3cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans övre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Vänstra handledarens höjd är 89cm
 • Vänstra ledstångens kontrast är 0.7NCS mot bakgrund
 • Högra handledarens höjd är 89cm
 • Högra ledstångens kontrast är 0.7NCS mot bakgrund

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rulltrappa - Café

 • Rulltrappan kompletteras med hiss
 • Rulltrappan rör sig uppåt
 • Kanten vid rulltrappans början är 3cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans början är 3cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans nedre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Trappan är 111cm bred
 • Trappans steg är 40cm djupa
 • Varje trappsteg har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Färden med rulltrappan tar 21s
 • Kanten vid rulltrappans övre del är 3cm hög
 • Höjdskillnad till avfasning av kanten vid rulltrappans slut är 3cm
 • Ljushetskontrasten på kanten vid rulltrappans övre del är 0NCS mot bakgrunden
 • Vänstra handledarens höjd är 90cm
 • Vänstra ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Högra handledarens höjd är 90cm
 • Högra ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund

Av- och påstigning med gångväg (Drottninggatan)

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Löst föremål

Parkering och gångväg (Garage)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångvägen

Parkering och gångväg (Drottninggatan 1)

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Löst föremål

Parkering och gångväg (Drottninggatan 2)

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Löst föremål

Parkering och gångväg (Köpmangatan)

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Löst föremål

Gångväg (Ica)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Utskjutande föremål

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Hissen

Hissen

Hissen

Dörrkontrast

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Ingång (Parkering/garage)

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Hissen

Hissen

Hissen

Dörrkontrast

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skjutdörren öppnas automatiskt

Ingång (Entre 1 Köpman/Rudbeckgatan)

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skrapgallret utanför dörren

Gångmattan innanför dörren

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Gångväg (Våning 1)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Ingång (Entre 2 Ica)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skrapgallret utanför dörren

Dörrmattan innanför dörren

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Ingång (Entre Rudbeck/Drottninggatan)

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skrapgallret utanför dörren

Gångmattan innanför dörren

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Ingång (Entre Drottninggatan)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skrapgallret utanför dörren

Dörrmattan innanför dörren

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Ingång (Entré Drottninggatan/Olof palmes torg)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skrapgallret utanför dörren

Dörrmattan innanför dörren

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Gångväg (Våning 2)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Toalett inomhus (Bottenvåning)

Skriv ut

Handikapptoalett

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Toalett inomhus (Våning 1)

Skriv ut

Handikapptoalett

Skylt från tak

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skylt från tak

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Rulltrappa (Ica)

Skriv ut

Rulltrappa - Ica

Rulltrappa (Köpmangatan)

Skriv ut

Rulltrappa - Köpmangatan

Rulltrappa (Sittplatserna)

Skriv ut

Rulltrappa - Sittplatserna

Rulltrappa (Café)

Skriv ut

Rulltrappa - Café