Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barnavårdscentralen - Centrumkliniken Trelleborg

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-10-25 11:08:49
Adress
Fredsgatan 21 C
232 51
Trelleborg
Telefon
+46 0410 - 35 98 50
Epost
X
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,6%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 25m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är jämn, halksäker, hårdgjord
 • Gångytan lutar 9,2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 41m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 34,4m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 30,6m
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,13NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 4,1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 4,5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 28,7m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 13,4%
 • Lutningens sträckning är 0,7m

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 5,6% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 25,4m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 34,4m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 4,7m
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,13NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångyta och sittplats

 • Gångvägens bredd är 1,86m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 9,9% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,86m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 21,5m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 15m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 7m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 69cm

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,51NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 0cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,09NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,16NCS i kontrast nedtill
 • Det finns markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 10.5%
 • Lutningens sträckning är 10m

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 143cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 168cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.13NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.78NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 239cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 205cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.68NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.13NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 128cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 4.6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 6.5cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 81cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 145cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.26NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 91cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 123cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.18NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.19NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.3cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 149cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 89cm

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 41cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.12NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.12NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år, 11-15 år, 16-20 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 127cm
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.19NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.3cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0.04NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 96cm
 • Skötbordets längd är 76cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 113cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 107m
 • Svängsrumsytans längd är 196m
 • Svängrumsytan lutar 0,1% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn, halksäker

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 103cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är halksäker, jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 58cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 76cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Skötrum

 • Tvålen är oparfymerad
 • Möjlighet att ta tvål med en hand finns
 • Torkmöjlighet finns 93cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 64cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Spegelns underkant är 137cm från golvet
 • Spegelns överkant är 168cm från golvet
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Skötbordets höjd är 89cm
 • Skötbordets längd är 86cm
 • Skötbordets bredd är 67cm
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 58cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.19NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 75cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 199cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 20cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Parkering och gångväg (Närmst)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Alternativ lutning

Gångytan

Gångytan

Gångväg (Till barnavårdcentral)

Skriv ut

Gångyta och sittplats

Gångyta och sittplats

Fast föremål

Utskjutande föremål

Ingång

Skriv ut

Alternativa lutningen

Skylt vid dörr

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Väntrum

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Lek

Övrig toalett

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Skötrum

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Gemensamt utrymme

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Handfat

Skötrum

Samtalsrum (Amning)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats