Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ICA Kvantum Åkrahallen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 22:54:15
Adress
Berggatan 13
733 35
Sala
Telefon
+46 0224 - 368 60
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 4m från entrén
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 300m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 10m från entrén

Gångytan

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 10m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 2m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 4m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 3%
 • Lutningens sträckning är 3m
 • Ytan efter lutningens slut är 8m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 130cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 150cm
 • Belysning finns

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 500cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 400cm

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 400cm
 • Dörröppningens fria bredd är 150cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,6NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 60mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,9NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 200cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 30cm från underlag

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 0cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns inte lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är nummerlapp
 • Funktionen är placerad 120cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 0cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 120cm
 • Kassapriset är placerat 150cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,7NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 15mm
 • Kassans höjd är 90cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 120cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,1NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Obemannad kassa

 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,7NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 20mm
 • Kassans höjd är 60cm från underlaget
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 120cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,1NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns inte

Dagligvarubutik

 • Kundvågens höjd är 90cm
 • Kundpåsarna är placerade på höjden 90cm
 • Möjlighet att nå basvaror utan att passera starkt doftande varor finns
 • Bestämda platser för basvaror finns
 • Tillgång till kundkorgar med hjul och draghandtag finns
 • Möjlighet att nå kassor utan att passera starkt doftande varor finns
 • Avståndet mellan entré och kundvagnar är 40m
 • Nötter i lösvikt finns
 • Starkt doftande varor vid entrén finns inte
 • Högsta höjd på handtag på rullstolsanpassad kundvagn är 110cm
 • Handtagsfäste för rullstol på kundvagn finns
 • Högsta höjd på korgsidor på rullstolsanpassad kundvagn är 110cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

 • Spegelns underkant är 120cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 80cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 400cm
 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 120cm
 • Längden är 120cm
 • 40cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 20cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Avståndet mellan armstöden är 60cm
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 120cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 100cm
 • Skötbordets längd är 70cm
 • Skötbordets bredd är 60cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 150cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 30cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 40cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 40cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 80cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,8NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med något annat än spak

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Återvinning

 • Gångvägens bredd är 5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Gångytan längslutning är 0%
 • Gångytan är 1.5m lång
 • Sopinkastet har ljushetskontrast 0,8NCS mot bakgrund
 • Lägsta sopinkastet är placerat 150cm från underlaget

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Dörrkontrast

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Entré

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Livsmedelshandelslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Hyllor finns

Hyllor finns

Köautomat

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Fast placerad kortläsare

Obemannad kassa

Dagligvarubutik

Dagligvarubutik

Dagligvarubutik

Toalett inomhus

Skriv ut

Handikapptoalett

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett

Slagdörr

Handikapptoalettens utformning

Handfat

Återvinning

Skriv ut

Återvinning

Återvinning