Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Elons Leksaker Leklust

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 23:03:21
Adress
Rådhusgatan 8 C
73330
Sala
Telefon
+46 0224-10314
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1%
 • Handikapparkeringsplatsen är 6m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Belysning finns

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 200cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 10cm
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 15m

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 3% i sidled
 • Belysning finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 11cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,1NCS mot omgivningen

Rampen

 • Rampen lutar 10%
 • Lutningen på rampen är 60m lång
 • Rampen är 96cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är löstagbar
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 102cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,7NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 100cm över golv
 • Markeringens färg är gul
 • Markeringens andra färg är blå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,8NCS
 • Markeringen är placerad 130cm över golv
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är blå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,7NCS
 • Markeringens underkant är placerad 54cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 13cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,5cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är tunn, lös
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 60cm
 • Det finns inte löst föremål i gångstråk
 • Det finns tillgång till personlig service
 • Hyllmärkningen finns inte konsekvent placerad
 • Lägsta hyllan är placerad 12cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 240cm från underlag

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 107cm
 • Kassapriset är placerat 120cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,8NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 20mm
 • Kassans höjd är 95cm från underlaget
 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,6NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Enskilt steg

Rampen

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Bemannad kassa